“ดร.สาธิต” ปลื้ม 2 อเมริกันขออยู่ Local Quarantine ต่อระหว่างรอกลับประเทศ

แชร์ข่าวนี้

 

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เร่งออกแนวปฏิบัติสำหรับธุรกิจต่างๆ เพื่อรับมือมาตรการผ่อนคลาย ชื่นชมวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก ใช้อาคารหอพักอาจารย์เป็น Local Quarantine สังเกตอาการผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค กลับบ้านแล้ว 24 คน เหลือชาวอเมริกัน 2 รายรักษาหายแล้ว ขออยู่ต่อระหว่างรอประสานกลับประเทศ เตรียมอบรมผู้ป่วยหายแล้วเป็นอาสาสมัครช่วยงาน “HERO COVID”

          วันที่ (23 เมษายน 2563) ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก (วทก.) สถาบันพระบรมราชชนก ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทยน้อย จ.นนทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมระบบ Local Quarantine ที่ใช้สถานที่หอพักของอาจารย์ วทก.เพิ่งก่อสร้างเสร็จ และเยี่ยมผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคชาวอเมริกัน 2 คน ที่พ้นระยะสังเกตอาการแล้ว แต่ยังขอพำนักอยู่ต่อเพื่อประสานเรื่องการเดินทางกลับประเทศ

           ดร.สาธิตกล่าวว่า หอพักของอาจารย์ วทก.แห่งนี้ เป็น Local Quarantine รับผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) ไว้สังเกตอาการ ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนจำนวน 26 คน ขณะนี้ กลับบ้านแล้ว 24 คน โดยมีบุคลากรจากโรงพยาบาลไทรน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 11 แห่ง อาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม.ไทรน้อย และชุมชนร่วมมือกันทำงานได้เป็นอย่างดี และเตรียมจะผลักดันโครงการ “HERO COVID”  อบรมผู้ป่วยที่หายแล้วให้เป็นอาสาสมัครเฝ้าติดตามผู้สังเกตอาการและผู้ป่วย ซึ่งจะเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยด้วยกันเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังต้องขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ยังต้องคงมาตรการเข้มข้นเพื่อดูแลพื้นที่สาธารณะ อาทิ ตลาดนัด ตลาดสด เนื่องจากประชาชนบางส่วนออกมาใช้ชีวิตปกติมากขึ้น ขณะเดียวกันในวันที่ 25 เมษายนนี้ เวลา 13.30 น. จะหารือกับกรมอนามัย เพื่อเร่งรัดเกณฑ์การปฏิบัติในการจัดการแต่ละสถานที่ อาทิ ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย หรือห้างสรรพสินค้า หากเริ่มมาตรการผ่อนคลาย

          “วันนี้ผู้คนเริ่มผ่อนคลายออกมาข้างนอกมากขึ้นต้องบอกว่ายังมีความน่ากังวล จึงต้องขอให้หน่วยงานท้องถิ่นควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ยังต้องย้ำเรื่องสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และล้างมือ เพื่อร่วมกันควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 ให้ดีขึ้นต่อเนื่องต่อไป” รมช.สาธารณสุขระบุ

          รมช.สาธารณสุขกล่าวถึงกรณีงบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่า การรักษาโควิด-19 ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทั้งในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งรัฐเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทั้งหมด การตัดงบประมาณบางส่วนของ สปสช. ไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด และในหลักการ ร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. จะตัดงบประมาณในส่วนที่ไม่สามารถใช้ได้อยู่แล้ว เช่น การจัดกิจกรรมพิเศษ การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การเดินทางไปต่างประเทศ ก็จะโอนเข้าไปสู่งบส่วนกลางอยู่แล้ว เพื่อจัดสรรเป็นเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่เดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจต่อไปได้


แชร์ข่าวนี้