รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำวันที่ 25 เมษายน 2563

แชร์ข่าวนี้

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2563

 

         สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในประเทศไทย (24 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น.) โดยสรุปภาพรวมวันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 57 ราย กลับบ้านสะสม 2,547 ราย (คิดเป็นร้อยละ 87.62 ของผู้ป่วยทั้งหมด) ยังรักษาในโรงพยาบาล 309 ราย (คิดเป็นร้อยละ 10.63 ของผู้ป่วยทั้งหมด) เสียชีวิตรวม 51 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 53 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 2,907 ราย

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่รายงานวันนี้ 53 ราย (ลำดับที่ 2,855 – 2,907) จำแนกได้ดังนี้

  1. เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 3 ราย (พบที่จังหวัดภูเก็ต, ชลบุรี, กรุงเทพฯ)
  2. เป็นผู้เดินทางไปสถานที่ชุมนุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า, ตลาดนัดสถานที่ท่องเที่ยว 1 ราย
  3. จากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน ที่จังหวัดยะลา 7 ราย
  4. ศูนย์กักกันคนเข้าเมือง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 42 ราย (พม่า 34 ราย, เวียดนาม 3 ราย, มาเลเซีย 2 ราย, เยเมน 1 ราย, กัมพูชา 1 ราย, อินเดีย 1 ราย)

วันนี้ ไม่มีรายงานผู้ป่วยที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ต่อเนื่องเป็นวันที่ 7 แล้ว

          ได้รับรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย เป็นชายไทยอายุ 48 ปี มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยจำนวน 4 ราย ทั้งหมดเป็นคนในครอบครัว เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลราชวิถี ด้วยอาการไข้ ไอ ปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะ ผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกปกติ และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อโควิด19 แพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้าน ต่อมาอาการไม่ดีขึ้น จึงมารักษาอีกครั้ง ด้วยอาการไข้สูง ไอ หายใจเหนื่อยมากขึ้น ภาพถ่ายรังสีทรวงอกพบปอดอักเสบ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อโควิด19 จึงรับรักษาไว้เป็นผู้ป่วยใน ขณะรักษาอาการไม่ดีขึ้นแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจ เสียชีวิต วันที่ 24 เมษายน 2563 (เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 51)

          สำหรับสถานการณ์ทั่วโลกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 25 เมษายน 2563  (07.00 น.) พบผู้ป่วย 2,826,847 ราย เสียชีวิต 196,981 ราย ประเทศที่มีผู้ป่วยมาก 3  อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกาพบผู้ป่วย 923,612 ราย เสียชีวิต 52,092 ราย สเปนพบผู้ป่วย 219,764 ราย เสียชีวิต 22,524 ราย และอิตาลีพบผู้ป่วย 192,994 ราย เสียชีวิต 25,969 ราย

 

 ********************************  25 เมษายน 2563

 


แชร์ข่าวนี้