รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำวันที่ 28 เมษายน 2563

แชร์ข่าวนี้

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

ประจำวันที่ 28 เมษายน 2563

                         สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย (27 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น.) โดยสรุปภาพรวมวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย กลับบ้านได้ 43 ราย รวมกลับบ้านสะสม 2,652 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.27 ของผู้ป่วยทั้งหมด ยังรักษาในโรงพยาบาล 232 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.90 ของผู้ป่วยทั้งหมด เสียชีวิตรวม 54 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 2,938 ราย

          สำหรับผู้ป่วยรายใหม่รายงานวันนี้ 7 ราย (ลำดับที่ 2,932 – 2,938) จำแนกได้ดังนี้

  1. เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 5 ราย (พบที่จังหวัดภูเก็ต, กรุงเทพฯ, นครราชสีมา)
  2. ไปในสถานที่ชุมชนแออัด 1 ราย
  3. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 1 ราย (พบที่กรุงเทพฯ)

ได้รับรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย

          รายที่ 1 เป็นชายไทยอายุ 52 ปี มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยโรคโควิด 19 จากการร่วมประชุม เข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ ด้วยอาการไข้ คลื่นไส้ เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อโรคโควิด 19 แพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจ ผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้น เสียชีวิตวันที่ 27 เมษายน 2563 (เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 53)

          รายที่ 2 เป็นหญิงไทย อายุ 63 ปี อาชีพค้าขาย มีประวัติสัมผัสทั้งคนไทยและต่างชาติ ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย อาศัยอยู่บ้านเดียวกับคนในครอบครัวที่เป็นผู้ป่วยโรคโควิด 19 (สามี และหลาน) เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลป่าตอง ด้วยอาการเวียนศีรษะ หายใจเหนื่อยหอบ อ่อนเพลีย เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อโรคโควิด 19 แพทย์ใส่เครื่องช่วยหายใจ เสียชีวิตวันที่ 27 เมษายน 2563 (เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 54)

 


แชร์ข่าวนี้