แชร์ข่าวนี้

                       

                         สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย รายงานวันนี้ มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ถึงร้อยละ 90.96ของผู้ป่วยทั้งหมด (กลับบ้าน 22 ราย รวมกลับบ้านสะสม 2,687 ราย) ทำให้ขณะนี้เหลือผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 213 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 7.21 ของผู้ป่วยทั้งหมด

                         ขณะนี้ จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ลดลง รายงานวันนี้ 7 ราย (ลำดับที่ 2,948 – 2,954) พบจากการลงพื้นที่ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 4 ราย (ภูเก็ต 3 ราย, กระบี่ 1 ราย) และผู้ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซียเข้า State Quarantine ที่กรุงเทพมหานคร 2 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

                         จากรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ ส่วนใหญ่มาจากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case Finding) ในชุมชนหรือพื้นที่ที่เคยพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนในจังหวัดภูเก็ต และกระบี่ ซึ่งการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกทำให้พบผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการน้อยได้อย่างรวดเร็ว นำเข้าระบบการรักษาได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขจะเน้นการลงพื้นที่ค้นหาอย่างมีเป้าหมายมากกว่าการตรวจแบบปูพรม ซึ่งจะมีความคุ้มค่า ป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็วและลดโอกาสการแพร่เชื้อเป็นวงกว้างในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

                         จากการเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่ผ่านมา ยังคงแนะนำให้ประชาชนลดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการติดโรค เช่น ไม่ไปในที่ชุมชนแออัดที่มีคนรวมกันจำนวนมาก งดสังสรรค์ ดังนั้นการอยู่บ้านจึงเป็นเรื่องสำคัญ ควรออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน ล้างมือด้วยน้ำและสบู่แอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ เป็นต้น

                         สรุปภาพรวมวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย กลับบ้านวันนี้ 22 ราย สะสม 2,687 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 213 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 54 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 2,954 ราย สำหรับภาพรวมผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และนนทบุรี รองลงมาภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ อัตราส่วนของผู้ป่วย หญิงต่อชาย คือ 1 : 1.16 พบมากในช่วงอายุ 20-29 ปี ผู้ป่วยอายุน้อยที่สุดคือ 1 เดือน มากที่สุดคือ 97 ปี


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *