กรมสุขภาพจิตเผย 5 พลังใจที่สร้างสรรค์ วิธีฟื้นฟูจิตใจในวัยแรงงาน พร้อมชี้คนไทยมีความตระหนักในการปรับพฤติกรรมเสี่ยงห่างไกลบุหรี่สุราเพื่อข้ามผ่านความเสี่ยง เลี่ยงเชื้อโควิด-19

แชร์ข่าวนี้

กรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่าภายใต้สถานการณ์วิกฤตที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตวัยทำงานในขณะนี้ พบว่ามีคนวัยทำงานที่เป็นต้นแบบเกิดขึ้นที่สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยการใช้ “พลังใจที่เข้มแข็ง” ที่ซ่อนอยู่ในตัวทุกคนเพื่อเอาไว้ใช้เมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตหรือปัญหาต่าง ๆ มาแปรเปลี่ยนเป็น “ พลังใจที่สร้างสรรค์”  และออกแบบปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตใหม่เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัว จนประสบผลสำเร็จในระดับที่ตนเองพึงพอใจ อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ ทำให้อัตราการสูบบุหรี่และดื่มสุราลดลงมาก ส่งผลดีทางเศรษฐกิจต่อตนเองและระดับชาติ  ควรค่าแก่การนำมาถ่ายทอดให้คนในสังคมได้เรียนรู้กระบวนการคิด และขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นแบบอย่างที่ดี

นายแพทย์จุมภฏ  พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า “ คนวัยแรงงาน หรือ วัยทำงาน” เป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่า เป็นพลังที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดระยะเวลามากกว่า 50 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้แสดงออกถึงการยกย่องคุณประโยชน์ของคนวัยนี้ด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน “วันแรงงานแห่งชาติ” ตลอดมา แต่ปีนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบทางลบในทุกด้านของทุกประเทศโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้รายได้ลดลงหรือขาดรายได้ บางรายต้องตกงาน เกิดความไม่มั่นคงในครอบครัว ปัญหาต่าง ๆเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อสุขภาพจิตคนวัยทำงาน ไม่ว่าจะทำให้เกิดความเครียด ความท้อ ความโดดเดี่ยว ความทุกข์ใจ

นายแพทย์จุมภฏ กล่าวต่ออีกว่า กรมสุขภาพจิตได้ทำการสำรวจสรุปบทเรียนจากการก้าวผ่านวิกฤต โดยแนะนำว่า  การก้าวผ่านสถานการณ์ในขณะนี้พี่น้องชาวไทยต้องรับมือด้วย “ 5 พลังใจที่สร้างสรรค์” ดังนี้

1. ตั้งสติ ด้วยพลังใจที่เข้มแข็ง เมื่อวิกฤตเข้ามาในชีวิตตั้งสติให้ดีอย่าเพิ่งท้อใจหรือหมดหวัง

2. ปรับตัวและปรับใจ กล้าเผชิญกับปัญหาที่เข้ามา ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจปรับเปลี่ยนตัวเอง และปรับใจที่จะยอมรับความเปลี่ยนแปลงเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่เข้ามาให้ดีขึ้น

3. สำรวจความสามารถของตนเองเรียนรู้หรือฝึกฝนได้ รวมทั้งหาช่องทางสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

4. หมั่นกระตุ้นพลังใจที่สร้างสรรค์ของตนเอง เพื่อสร้างความมุ่งมั่นให้กับตนเองที่จะก้าวข้ามปัญหาไปให้ได้

5. ส่งต่อพลังใจที่สร้างสรรค์ให้ผู้อื่น ด้วยการบอกเล่าประสบการณ์การแก้ปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวที่ผ่านมาได้เพื่อให้ผู้อื่นเกิดพลังใจ หรือแม้แต่การให้ก็เป็นการสร้างพลังใจที่ดีเช่นกัน

ทั้งนี้กรมสุขภาพจิต เน้นย้ำเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิตและระบบสาธารณสุขต้องมีการติดตามดูแลจิตใจของประชาชนชาวไทย เนื่องจากในภาวะการระบาดของโควิด ประชาชนจะมีความวิตกกังวล เครียด กลัว เศร้า จะต้องได้รับความช่วยเหลือทางด้านจิตใจอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้สามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจได้ดี และลดผลกระทบด้านสุขภาพจิตในระยะยาว ขณะเดียวกันหากรู้สึกหมดพลัง เครียดไปต่อไม่ไหวอย่าเก็บไว้คนเดียว ขอให้หาคนปรึกษา หรือใช้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323

1 พฤษภาคม 2563


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *