กรมควบคุมโรค นำร่องฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ “พระภิกษุสงฆ์และผู้ดูแลอาราม” พื้นที่เขตเมือง และบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

แชร์ข่าวนี้

วานนี้ (3 พฤษภาคม 2563) ที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพฯ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล เข้าพบท่านเจ้าคุณ พระมหานายก ผู้แทนจากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เพื่อถวายความรู้การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงจะเข้าสู่ฤดูฝน และนำร่องฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้กับพระเถระผู้ใหญ่ พระภิกษุสงฆ์ ผู้ดูแลอาราม และประชาชนกลุ่มเสี่ยง รวมจำนวน 200 ราย รวมทั้งตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก โดยเก็บสิ่งส่งตรวจ จำนวน 168 ตัวอย่าง (พระเถระผู้ใหญ่และพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 60 รูป และฆราวาส 108 ราย)
นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า ในปี 2563 นี้

กรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อให้บริการประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงฟรี ได้แก่

1) หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

2) เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน

3) ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน

4) บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

5) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

6) โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และ

7) โรคอ้วน (น้ำหนัก>100 กิโลกรัม หรือ BMI>35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) เพื่อเป็นการป้องกันและลดความรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โดยเริ่ม 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2563 ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ได้แก่ ทีมสมาคมเทคนิคการแพทย์ นำโดย ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท และทีม ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม และเป็นตัวแทนกลุ่ม SOS to Medical Staff in COVID–19 Fight ตามโครงการ “หมอช่วยเรา เราช่วยหมอ” มอบตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยแสง UVC ผลิตโดยบริษัท รีเทลบิซิเนส โซลูชั่นจำกัด จำนวน 2 เครื่อง โดยแสดงความจำนงให้กับกรมควบคุมโรค 1 เครื่อง และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งตู้อบนี้สามารถฆ่าเชื้อหน้ากาก N95 และหน้ากากอนามัยด้วยแสง UVC นับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ สามารถนำหน้ากากดังกล่าวกลับมาใช้ซ้ำได้ใหม่อีกถึง 20 ครั้ง

***************************************
ข้อมูลจาก : สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค
วันที่ 4 พฤษภาคม 2563


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *