มาตรการจากกรมขนส่ง คุมเข้ม รถสาธารณะ – แท็กซี่ กรณีโดยสารข้ามจังหวัด ช่วง โควิด 19

แชร์ข่าวนี้

 กรมการขนส่งทางบก กำหนดมาตรการเข้ม Covid 19 กรณีรถโดยสาร และแท็กซี่ ข้ามจังหวัด ผู้โดยสารต้องกรอกแบบคำถามสุขภาพ
 
มาตรการเดินทางโดยรถสาธารณะ
            วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 กรมขนส่งทางบก รายงานว่า นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ โควิด 19 สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ และรถยนต์สาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสาร พนักงานขับรถ ผู้บริการ และผู้โดยสาร โดยเฉพาะการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ห้ามลงจากรถระหว่างทาง หรือในสถานที่ซึ่งมิใช่ที่หยุดหรือจอดตามที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ผู้โดยสารทุกคนต้องกรอกแบบคำถามสุขภาพ (แบบ ต.8-คค) เพื่อประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ

 

            ทั้งนี้ ผู้ประกอบการขนส่งจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการให้ผู้โดยสารได้รับทราบในเวลาการจำหน่ายตั๋วโดยสาร และก่อนขึ้นรถโดยสาร ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่พร้อมที่จะปฏิบัติ สามารถเลื่อนเวลาการเดินทางหรือคืนเงินค่าโดยสารให้แก่ผู้โดยสารได้
มาตรการเดินทางโดยรถสาธารณะ

มาตรการด้านความปลอดภัย

– ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง

– ห้ามรับประทานอาหารบนรถ เว้นแต่กรณีจำเป็น

– ให้ปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร อย่างเคร่งครัด ทั้งภายในรถโดยสาร

– สถานีขนส่งผู้โดยสาร ต้องเข้ารับการคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง กรณีพบผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือไม่ให้ความร่วมมือในการคัดกรองตรวจ ผู้ประกอบการสามารถปฏิเสธการให้บริการได้

–  ผู้ประกอบการและพนักงานประจำรถ หากละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรการ กรมการขนส่งทางบกจะพิจารณาลงโทษตามกฎหมายในสถานหนัก

มาตรการด้านความสะอาด

– ให้เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสภายในรถ และอาคารสำนักงาน ช่องจำหน่ายตั๋ว ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร เช่น ราวจับ ที่จับบริเวณประตูรถ ที่นั่ง ราวจับบันได บันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟต์ และห้องน้ำ เป็นต้น

– จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริการประชาชน

– จัดสถานที่นั่งรอ และการเข้าแถวซื้อตั๋ว หรือเดินขึ้นรถโดยสาร ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

– เมื่อหยุดพักรถให้เปิดประตูหรือหน้าต่าง และเปิดเครื่องระบายอากาศภายในรถ

ขอความร่วมมือตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หากพบผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม แจ้งสายด่วน โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *