สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จับมือ แกร็บ ค้นหาผู้ป่วยโควิด 19 เชิงรุกในผู้ขับขี่

แชร์ข่าวนี้

    สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด 19 เชิงรุกสำหรับคนขับแกร็บ รวมถึงผู้จัดส่งอาหาร-พัสดุจำนวนกว่า 1,000 คน สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ฟื้นเศรษฐกิจตามมาตรการผ่อนปรนการล็อคดาวน์ของรัฐบาล

          วันนี้ (5 พฤษภาคม 2563) ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) บางเขน กรุงเทพฯ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 13  (กทม.) พร้อมด้วยนพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ดร.เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ แกร็บ ประเทศไทย และผู้บริหารกรมควบคุมโรค เปิดกิจกรรม “ผนึกกำลังค้นหาผู้ป่วยโควิด 19 เชิงรุก (Active Case Finding) ในผู้ขับขี่” จัดโดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค และแกร็บ ประเทศไทย ภายใต้โครงการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน โดยความมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งเป้าตรวจให้ได้ 200,000 รายทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นมา

          พญ.อัมพรกล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายที่วางแผนการค้นหาในพื้นที่รับผิดชอบเขตบริการสุขภาพที่ 13 /สปคม. คือ 1) กลุ่มการเดินรถทุกระบบ 2) กลุ่มอาชีพเสี่ยง ได้แก่ ส่งอาหาร แม่บ้าน รปภ. 3) กลุ่มองค์กร เช่น ศาสนา เรือนจำ มูลนิธิ/จิตอาสากู้ภัย เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสุขภาพ 4)กลุ่มสถานที่แออัด รวมทั้ง 5) พื้นที่รอยต่อเขตเมืองปริมณฑล โดยนำร่องที่เขตบางเขน ผลการตรวจเชื้อไวรัสโควิด 19 ผู้ที่อยู่ในเขตบางเขน จำนวน 3,580 ราย ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 ถึงปัจจุบัน ไม่พบผู้ติดเชื้อ ในจำนวนนี้ เป็นพนักงานขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ผู้ขับรถจักรยานยนต์ รับจ้างส่งอาหารแกร็บฟู้ด ขับรถโดยสารสาธารณะ (Taxi) รวม 1,674 ราย รองมาเป็นกลุ่มผู้มีโอกาสปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น คนสวน พนักงานเก็บขยะ ค้าขาย/แม่ค้า ประชาชนทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์ และจะเพิ่มให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ชุมชนคลองเตย วัดบวรนิเวศวิหาร และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในคลินิกชุมชนอบอุ่น กรุงเทพมหานคร

          “ขอบคุณ แกร็บ ที่ให้ความสำคัญความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ใช้บริการและคนขับ ร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐและกระทรวงสาธารณสุข อาทิ การแจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้กับคนขับ ประกาศใช้มาตรการส่งอาหาร-พัสดุแบบไร้การสัมผัส ส่งเสริมให้ผู้จัดส่งอาหารปฏิบัติตามแนวทางจัดส่งอาหารอย่างปลอดภัย กระตุ้นให้ผู้ใช้บริการหลีกเลี่ยงการใช้เงินสด ซึ่งจะช่วยลดการแพร่กระจายโรค” พญ.อัมพรกล่าว

          ด้านนพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้เปิดคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน และมีห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถตรวจหาเชื้อโควิด 19 ได้ ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับคนขับแกร็บ ให้ความรู้และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันมีผู้โดยสารใช้บริการแกร็บจำนวนมาก จึงได้เตรียมพร้อมรับมาตรการผ่อนปรนการล็อกดาวน์ โดย แกร็บ ประเทศไทย ได้ให้เจ้าหน้าที่มารับการตรวจเชื้อโควิด 19 เชิงรุก ได้แก่ คนขับ และผู้จัดส่งอาหาร-พัสดุ ฟรี ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 จำนวน 768 คน ผลการตรวจทุกรายปกติไม่พบเชื้อ และวันนี้จะมารับตรวจเพิ่มกว่า 200 คน

  ***********************************  5 พฤษภาคม 2563


แชร์ข่าวนี้