นายกสมาคมรถโดยสารไม่ประจำทาง (สสท.) ยื่นหนังสือ รมว. ท่องเที่ยว

แชร์ข่าวนี้

                         วันนี้ (7 พ.ค. 63) นายพิพัฒน์ รัชกิจ​ประการ​ รมว. กระทรวงการ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ พร้อมด้วย นายนภิ​น​ทร​ ศรี​สรรพางค์​ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ รับหนังสือร้องเรียนจาก นายโสพนา บุญสวยขวัญ นายกสมาคมรถโดยสารไม่ประจำทาง (สสท.) และ สมาชิกสมาคมฯ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 โดย 1.ขอให้จัดวงเงินกู้ Solf Lone จำนวน 40,000 คัน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเงินไปใช้ประคองธุรกิจปรับปรุงดูแลให้ธุรกิจยังคงอยู่ต่อไปได้ 2. ขอให้กรมการขนส่งทางบกได้ต่อภาษีให้แก่ผู้ประกอบการโดยไม่เรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบการ 3. ให้พิจารณาเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นเพื่อเป็นค่าดำรงชีพคันละ 5,000 บาท เป็นจำนวน 3 เดือน แก่ผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจำทาง โดยใช้งบประมาณจากกระทรวงการคลัง 4. พิจารณาให้รถโดยสารไม่ประจำทางวิ่งรับ-ส่งประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ วิ่งแทนรถ บขส. 5. ขอให้สนับสนุนการจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้ผู้ประกอบการ พนักงานขับรถ และผู้ประจำรถโดยให้สมาคมหรือกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้จัดเพื่อต่อยอดพัฒนาให้เกิดความชำนาญเพื่อเตรียมความพร้อม หลัง Covid -​19 จบลง

“นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานมีการสำรวจ รวบรวมรายชื่อ และผู้ประกอบการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามภารกิจที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาให้ครบถ้วน โดยให้กระทรวงฯ กำหนดมาตรฐานและกฏเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาทั้งด้านท่องเที่ยวและด้านกีฬาเพื่อนำเรียนนายกรัฐมนตรี​รับทราบต่อไป”

                         นอกจากนี้ รมว.พิพัฒน์ได้ฝากถึงสมาคมให้เตรียมความพร้อมอยู่เสมอ ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์​Covid-19 คลี่คลายลง ผู้ประกอบการสามารถจะดำเนินการได้ในทันที เช่น ให้สมาคมและผู้ประกอบการรวมตัวกันตั้งเว็ปไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ซึ่งคาดว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน อาทิ นักท่องเที่ยวเช่ารถขับเอง หรือจ้างรถพาเที่ยว ซึ่งเว็ปไซต์จะสามารถเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ง่ายที่สุด” รมว. พิพัฒน์​ กล่าวทิ้งท้าย…


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น