“พาณิชย์”เปิด “ตู้พาณิชย์ปันสุข” หน้ากระทรวงฯ นำสินค้าอุปโภคบริโภคใส่ตู้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงการบริโภคสินค้าที่จำเป็น พร้อมเปิดโอกาสให้ข้าราชการ ผู้ที่มีกำลัง ร่วมแบ่งปัน

                …

“อนุทิน” ลงพื้นที่เตรียมพร้อมเปิดห้างให้ปลอดภัยจากโควิด 19

                …

ภาคีเครือข่ายผนึกกำลังหนุนคนไร้บ้านสู้โควิด-19 จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ-ตรวจคัดกรองโรค

                …

อ.อ.ป. ร่วมกับ สมาคม สโมสรองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดตั้ง “ตู้ปันสุข”

                …

ธนชาตประกันภัย ออก 2 ผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์ใหม่ “โควิดสมาย และ 2+จัดเต็มระยะสั้น” ช่วยผู้บริโภครับมือเศรษฐกิจยุคโควิด-19

                …

อ.อ.ป. มอบเวชภัณฑ์ช่วยลูกช้างป่าหลงโขลง

                …

ก.แรงงาน อัพสกิล ผู้ประกอบการ SMEs สู้วิกฤตโควิด – 19

                …

แพทย์แผนไทยแนะสมุนไพรพื้นบ้านใกล้ตัว ช่วยไล่ยุง ป้องกันไข้เลือดออกช่วงฤดูฝน

                …

ก.ท่องเที่ยวฯ จัดกิจกรรม “อิ่มท้อง อิ่มใจ สู้ภัยโควิด-19” มอบผู้แทนชุมชนนำอาหารแจกจ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบ

           …

กรมควบคุมโรค รับมอบชุดตรวจไวรัสตับอักเสบ ซี จากบริษัท แอ๊บบอตลาบอแรตอรีส จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด เพื่อสนับสนุนการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ ซี ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง

เมื่อเร็วๆ นี้ ท…

จุรินทร์ นำเปิดตลาดโลก ผ่านหลักสูตร “Smart Farmer ออนไลน์” เกษตรกรยุคใหม่คึก ปรับตัว New Normal หวังโกอินเตอร์ขายมากขึ้น

                …

Dow จับมือสถาบันพลาสติก บริจาคอุปกรณ์ช่วยพ่นยา ป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19

                …