ส.ป.ก.ร่วมกับ กรมป่าไม้ ประชุมหารือ ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ

แชร์ข่าวนี้

                        วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ร่วมกับ กรมป่าไม้ ได้ประชุมหารือการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และข้าราชการ ส.ป.ก. อาทิ พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก.  นายวิมล์ อินทปัชฌาย์ ผู้ตรวจราชการกรม นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้อำนวยการสำนักฎหมาย และคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ อาทิ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้  นางกันตินันท์ ผิวสะอาด ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทมหานคร


                        การประชุมครั้งนี้ เพื่อประชุมหารือแนวทางส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยเป็นการร่วมมือระหว่างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกรมป่าไม้ ทั้งนี้เป็นภารกิจสำคัญสนองนโยบายรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างเสถียรภาพความมั่นคงและความยั่งยืนในการประกอบอาชีพต่อไป


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *