สาธารณสุข-วัฒนธรรม ลงพื้นที่ ACT Studio และ WORK POINT Studio แนะคุมเข้มมาตรการผ่อนปรน #thaitodaynews

แชร์ข่าวนี้

 

กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่กองถ่ายทำรายการโทรทัศน์ และละครโทรทัศน์ ACT Studio และ WORK POINT Studio เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ    การป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2563) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วย     ว่าการกระทรวงสาธารณสุข และแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่กองถ่ายทำรายการโทรทัศน์ และละครโทรทัศน์ ณ ACT Studio และ WORK POINT Studio จังหวัดปทุมธานี

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ ผู้จัดการถ่ายทำ ผู้ปฏิบัติงาน คณะทำงานผลิต ถ่ายทำ รวมถึงฝ่ายอื่น ๆ และนักแสดงได้ถือปฏิบัติภายหลังที่ได้รับการผ่อนปรนระยะที่ 2 โดยขอให้ ผู้ประกอบการ/ผู้จัดการถ่ายทำ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 1) คัดกรองทุกคนที่เข้ามาทำงานหรือเข้าร่วมการถ่ายทำฯ ด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส แนะนำให้ไปพบแพทย์ 2) จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้ในบริเวณต่าง ๆ ของกองถ่ายทำ อย่างเพียงพอ เช่น บริเวณหน้าประตู ทางเข้าออก บริเวณที่มีการแต่งตัว แต่งหน้า ทำผม    เป็นต้น 3) ควบคุมจำนวนคนไม่ให้แออัด กำหนดจำนวนคนในส่วนงานหน้าฉากร่วมกลุ่มได้ไม่เกิน 10 คน    โดยเลือกใช้สถานที่ถ่ายทำที่มีบริเวณกว้างเพียงพอ ในอัตราส่วนอย่างน้อย 1 คนต่อ 10 ตารางเมตร เพื่อแบ่งพื้นที่ตามส่วนงานให้ชัดเจน โดยแต่ละส่วนห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร หรือจำกัดจำนวนคนในกองถ่ายทำ

ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า ข้อถัดมา คือ 4) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร โดยงดรูปแบบการถ่ายทำที่ต้องใกล้ชิดกัน และงดผู้ร่วมชมการถ่ายทำ 5) ให้มีการลงทะเบียนผู้เข้ามาในกองถ่ายทำ หรือใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อบันทึกรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ วันที่และเวลา ของทุกคน เพื่อสามารถติดตามตัวได้ กรณีที่ต้องสอบสวนโรค 6) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีในสถานที่ถ่ายทำฯ เลี่ยงการถ่ายทำในบริเวณอับอากาศ 7) จัดอาหารและเครื่องดื่ม ภาชนะ อุปกรณ์ สำหรับส่วนบุคคล และ 8) สถานที่ถ่ายทำ กำกับดูแลให้มีการทำความสะอาดในพื้นผิวที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น อุปกรณ์ เครื่องใช้ โต๊ะ ที่นั่ง อุปกรณ์การถ่ายทำ รวมถึงจุดที่มีการใช้ร่วมกันในห้องแต่งตัว แต่งหน้า ห้องส้วมด้วยน้ำยาทำความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ และจัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิด และเก็บรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง

สำหรับผู้ปฏิบัติงานและนักแสดง ต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ และ   ทุกครั้งหลังการสัมผัสบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมและอุปกรณ์ต่าง ๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในกองถ่ายทำ และอาจสวมแผ่นใสครอบหน้า    (Face Shield) กรณีที่อาจต้องใกล้ชิดกับผู้อื่น ยกเว้นนักแสดงอาจถอดหน้ากากเฉพาะเวลาถ่ายทำ           ส่วนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการถ่ายทำ ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนและหลังการใช้งาน และขณะปฏิบัติงานต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ที่สำคัญ หมั่นสังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้แจ้งกองถ่าย หยุดปฏิบัติงาน และให้พบแพทย์ทันที” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *