ดร.สาธิต เปิดงานสตรีทฟู้ด วิถีชีวิตใหม่ “KMITL Street Food Academy 2020”

แชร์ข่าวนี้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานสตรีทฟู้ด วิถีชีวิตใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมมอบนวัตกรรมรถเข็นอาหารริมทางแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

          วันนี้ (20 พฤษภาคม 2563) ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะผู้บริหาร เปิดงาน “KMITL Street Food Academy 2020” พร้อมงานเสวนา “New Normal กับการขาย-เลือกซื้อ อาหารสตรีทฟู้ดสุดปลอดภัยในช่วงคลายมาตรการล็อคดาวน์” โดยมีอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หัวหน้าศูนย์ Food innopolis@KMITL ที่ปรึกษาอาวุโสเมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้อำนวยการส่งเสริมความสัมพันธ์ลูกค้าองค์กร บริษัท เบทาโกร จำกัด และตัวแทนจากบริษัท แรบบิท (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเปิดงาน พร้อมมอบนวัตกรรมรถเข็นอาหารริมทางแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรถเข็นกลุ่มแรก จำนวน 7 คัน โดยพิจารณาจากผู้ที่ว่างงานหรือเคยมีอาชีพขายอาหารริมทาง และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด 19 

         ดร.สาธิตกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้กรมอนามัย ยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผู้ประกอบการร้านอาหารริมทางได้รับผลกระทบ จึงต้องปรับการขายให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ตามมาตรฐานของกรมอนามัย เพื่อความปลอดภัยของผู้ขายและผู้ซื้อ การที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและหลายหน่วยงาน ได้คิดค้นนวัตกรรมรถเข็นขายอาหารริมทาง เช่น รถขายหมูปิ้ง รถขายน้ำปั่น ที่ได้ออกแบบระบบการควบคุมสุขลักษณะการเตรียมอาหารและความสะอาด เป็นต้นแบบที่สามารถนำไปขยายผล ประยุกต์ใช้กับธุรกิจร้านอาหารประเภทเดียวกันได้ เป็นรากฐานเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพต่อไป

         ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจำลองตลาดอาหารสตรีทฟู้ดที่มีมาตรการควบคุมสุขลักษณะแบบ New normal อาทิ การคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าตลาด การเว้นระยะห่างขณะรอคิว จัดโซนรับประทานอาหารมีฉากกั้น จ่ายเงินผ่านคิวอาร์โค้ด เป็นต้น

  


แชร์ข่าวนี้