อนุทิน รับมอบหน้ากากอนามัยล้านชิ้นจากภาคเอกชน #thaitodaynews

แชร์ข่าวนี้

          รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเปิดโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย ที่จังหวัดระยองพร้อมรับมอบหน้ากากอนามัย 1 ล้านชิ้นให้รัฐบาลแจกจ่ายให้กลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยง

          บ่ายวันนี้ (20 พฤษภาคม 2563) ที่บริษัท เอสเอ็นซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเปิดโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นความร่วมมือของคณะทำงานพัฒนาบุคลากรและการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC HDC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก และบริษัท เอสเอ็นซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อการกุศล และสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมรับมอบหน้ากากอนามัย 1 ล้านชิ้นให้รัฐบาลแจกจ่ายให้กลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยง

          นายอนุทินกล่าวว่า ในนามรัฐบาลไทย ขอขอบคุณภาคเอกชนที่มีจิตกุศล ช่วยผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อบริจาคและแบ่งปันให้กลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยง ผ่าน “มูลนิธิบูรณะชนบทประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์” (โครงการเทใจ) และองค์การเภสัชกรรม เช่น คนไร้บ้าน นักโทษรายใหม่ ผู้ต้องขังตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังเด็ก ผู้ต้องขังที่พิการหรือผู้สูงอายุ คนในชุมชนแออัด คนเก็บขยะ คนงานต่างด้าวตามชายแดน คนดูแลผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ให้บริการดูแลประชาชน รวมถึงประชาชนทั่วไป นับเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของรัฐบาล โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทไปรษณีย์ไทยจัดส่งให้กับภาคีเครือข่ายที่ทำงานกับกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยง เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเหล่านี้ มีความตื่นตัวและเข้าถึงหน้ากากอนามัย ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ช่วยลดความรุนแรงการระบาดระลอกต่อไป

           ทั้งนี้ หน้ากากอนามัยผลิตโดยโรงงานอินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัทเอสเอ็นซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) มีกำลังการผลิตขั้นต่ำวันละ 57,600 ชิ้น หรือ 1,497,600 ชิ้นต่อเดือน (26 วันทำงาน)


แชร์ข่าวนี้