กสร. ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี #thaitodaynews

แชร์ข่าวนี้

                        กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกตั้ง รวมถึงบัญชีรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พร้อมจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน นี้

                        นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่ กสร. ได้เชิญชวนสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ และสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปทั่วประเทศ เสนอชื่อผู้แทนเป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้แก่ คณะกรรมการค่าจ้าง คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน และคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างไปแล้วนั้น บัดนี้ กรมได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ลงคะแนนเลือกตั้งตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้ออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง และบัญชีรายชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งได้ใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงให้มาทำหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการไตรภาคีทั้ง 3 คณะ
                        อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า การเลือกตั้งได้กำหนดให้ดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งรวมถึงสถานที่ทำการเลือกตั้งได้ ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาค และเว็บไซต์สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน www.relation.labour.go.th หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0 2246 8993 ในวันเวลาราชการ


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *