สธ. ให้หน่วยบริการในสังกัด จัดระเบียบ ที่พักคนงาน-ไซต์ก่อสร้าง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 #thaitodaynews

แชร์ข่าวนี้

          ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งการให้หน่วยบริการในสังกัดที่มีการก่อสร้าง จัดระเบียบไซต์งานและที่พักคนงาน สร้าง New Normal ในการทำงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เตรียมสำรวจและวางแผนตรวจหาเชื้อโควิด 19 คนงานก่อสร้างทุกคน

          วันนี้ (26 พฤษภาคม 2563) ที่ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่มีการก่อสร้าง เร่งสำรวจไซต์งาน พร้อมจัดให้มีการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ (New Normal ) เพื่อเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่น ๆ โดยเฉพาะการก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่ต้องใช้เวลานาน คนงานจำนวนมาก รวมไปถึงบ้านพักคนงาน มีการอยู่อาศัยกันอย่างไร ถูกต้องตามสุขลักษณะ สุขอนามัยหรือไม่ พร้อมให้คำแนะนำ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

          สำหรับมาตรการความปลอดภัยในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19  ผู้ประกอบการจะต้องควบคุมความสะอาดที่พัก ห้องน้ำ อุปกรณ์และสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และต้องมีการคัดกรองตรวจไข้เบื้องต้นก่อนเข้าทำงาน ในส่วนของคนงานและคนในครอบครัวให้หมั่นสังเกตอาการ ล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการรับประทานหรือสังสรรค์เป็นกลุ่ม กินอาหารปรุงสุก ใช้ช้อนกลางส่วนตัว หรือแยกสำรับ สิ่งสำคัญต้องสวมหน้ากากอนามัยแบบผ้า และงดสัมผัสใบหน้า

         “ขอให้ทุกแห่ง ดูแลไซต์ก่อสร้างในโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน มีความปลดอภัย ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จากไซต์งาน เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และผู้เข้ามารับบริการในสถานพยาบาล โดยวางแผนให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด 19 คนงานก่อสร้างทุกคน เพื่อเป็นต้นแบบมาตรฐานให้หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป” นายแพทย์สุขุมกล่าว

 ********************************  26 พฤษภาคม 2563

***********************************


แชร์ข่าวนี้