อนุทิน มอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 หมื่นโดส ให้โรงพยาบาลศิริราช สร้างภูมิคุ้มกันร่วมต่อสู้โควิด 19

แชร์ข่าวนี้

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 หมื่นโดส ให้โรงพยาบาลศิริราช สร้างภูมิคุ้มกันบุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมต่อสู้โควิด 19 เผยทั่วโลกชื่นชมไทยควบคุมโรคได้ผล ขอคนไทยร่วมมือใช้วิถีชีวิตใหม่ ป้องกันการระบาดระลอก 2

           วันนี้ (26 พฤษภาคม 2563) ที่ตึกสยามมินทร์ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ ว่า กระทรวงสาธารณสุข ห่วงใยเจ้าหน้าที่และอาจารย์ในโรงพยาบาลศิริราช ที่ร่วมมือกับรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 วันนี้ได้นำวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์มามอบให้จำนวน 10,000 โดส  นำไปฉีดให้บุคลากร เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันโรค ร่างกายแข็งแรง พร้อมที่จะดูแลประชาชนด้วยความมั่นใจ ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้มอบให้กับคณะแพทย์ 3-4 แห่งตามความประสงค์ที่ได้รับการประสานมา

          นายอนุทิน กล่าวว่า ทั่วโลกชื่นชมกระทรวงสาธารณสุขและวงการแพทย์ไทยเป็นอย่างมาก ที่สามารถควบคุมป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ระบบสาธารณสุขรับมือได้ ทั้งนี้ มาจากความร่วมมือของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขทุกสังกัด ร่วมทั้งความร่วมมือของประชาชนทุกคนในการดูแลและป้องกันตนเอง ทำให้การระบาดของโรคน้อยลง โดยในวันนี้รัฐบาลได้หารือถึงการผ่อนปรนมาตรการต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ภาคเศรษฐกิจฟื้นตัวถือเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ประชาชนต้องตื่นตัวร่วมมือกันป้องกันการระบาดระลอกที่ 2

         “ความสำเร็จที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่จำนวนตัวเลขผู้ป่วยเป็นศูนย์แต่อยู่ที่การที่เราได้ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นหรือการทำ Active Case finding และเมื่อมีผู้ติดเชื้อจะต้องดูแลรักษาให้หาย ซึ่งในขณะนี้ผู้ป่วยที่พบส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากต่างประเทศและพบใน State Quarantine นอกจากนี้การผ่อนปรนให้เปิดกิจการต่างๆก็เป็นเรื่องสำคัญ ประชาชนตระหนักถึงการใช้หน้ากากอนามัยมากขึ้น ซึ่งคือวิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal ที่จะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจดำเนินต่อไปได้”นายอุทินกล่าว

          ทั้งนี้ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนเป็นฤดูกาลระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ และในสถานการณ์โรคโควิด 19 บุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยง  กรมควบคุมโรคได้จัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์  4.1 แสนโดส ฉีดให้บุคลากรทั่วประเทศ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดการเจ็บป่วย ลดผลกระทบกับการให้บริการประชาชน  นอกจากนี้ ได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดหาวัคซีนให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอีก 4.11 ล้านโดส   สามารถไปรับบริการวัคซีนที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2563 สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 


แชร์ข่าวนี้