อนุทิน เผยรัฐบาลทุ่มงบพัฒนาวัคซีนโควิด 19

แชร์ข่าวนี้

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ หาพาร์ทเนอร์ร่วมพัฒนา และค้นคว้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้สำเร็จ เพื่อให้ระบบของไทยสมบูรณ์ มีทุกสิ่งที่ต้องการเรื่องโควิด 19 หรือวันสต็อป ชอปปิ้ง 

อนุทิน เผยรัฐบาลทุ่มงบพัฒนาวัคซีนโควิด 19 

               วันนี้ (27 พฤษภาคม 2563) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังดร.แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย เข้าพบและเป็นผู้แทนองค์การอนามัยโลก (WHO) มอบรางวัล World No Tobacco Day Awards 2020 เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกรับมอบรางวัล World No Tobacco Day Awards 2020 ว่า องค์การอนามัยโลกและประเทศไทยเป็นพันธมิตร ซึ่งดร.แดเนียล ให้การสนับสนุนไทยกับองค์การอนามัยโลกในระดับสากล ให้การรับรองระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ให้กำลังใจในการต่อสู้โควิด 19 และพูดกับทูตานุทูตประเทศต่าง ๆ ว่าไทยต่อสู้กับโควิด 19 อย่างจริงจัง มีมาตรฐาน ทุ่มเท ประชาชนให้ความร่วมมือ  รวมทั้งเป็นผู้ที่ได้พูดกับตนเป็นคนแรกๆ ว่าต้องส่งเสริมเรื่องการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) คือสิ่งที่จะทำให้ชนะในการต่อสู้กับโควิด 19 ซึ่งไทยได้ทำ และทุกคนร่วมกันสวมหน้ากาก  ล้างมือ ทำให้ผลลัพธ์ของประเทศไทยเป็นที่ประจักษ์ แม้ในการผ่อนปรนระยะที่ 3 ประชาชนทุกคนก็จะต้องทำตัวแบบวิถีชีวิตใหม่ New Normal เพียงแค่นี้โควิดก็ทำอะไรไม่ได้

          “รายงานดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพระบุว่า ไทยเป็นอันดับ 6 ของโลก และอันดับ 1 ของเอเชีย จาก 195 ประเทศทั่วโลกนั้น ผมและคนในกระทรวงสาธารณสุข ทุ่มเททำงานเพื่อให้ประเทศเราปลอดภัย ประชาชนปลอดภัย คนไข้มาถึงรักษาหาย ส่วนที่ประเทศไทยได้รับความชื่นชมว่าเป็นสุดยอดความมั่นคงด้านสาธารณสุข เพราะหมอเก่ง พยาบาลเก่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเก่ง และประชาชนชาวไทยเก่งที่สุด” นายอนุทินกล่าว

          นายอนุทินกล่าวต่อว่า ด้านวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจำนวนมากให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ หาพาร์ทเนอร์ร่วมกันค้นคว้า และพัฒนาวัคซีนอย่างจริงจัง แม้ประเทศไทยประสบความสำเร็จ ทั้งเรื่องการคัดกรอง เฝ้าระวัง การให้บริการผู้ป่วย การกักตัว เหลือเรื่องเดียวคือวัคซีนเพื่อให้ระบบสาธารณสุขไทยครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อผลิตวัคซีนได้ก็จะเป็นวันสต็อป ชอปปิ้ง มีทุกสิ่งที่ต้องการสำหรับโควิด 19 ในประเทศ อะไรก็ไม่กลัว ซึ่งความทุ่มเทความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน แพทย์ พยาบาล และประชาชนที่มีน้ำใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารสูงสุดคือท่านนายกรัฐมนตรี ที่ท่านเป็นประธานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทำให้ในวันนี้ เราสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ในระดับที่น่าพอใจ


แชร์ข่าวนี้