สธ. ให้สถานบริการทุกแห่งเตรียมน้ำให้เพียงพอบริการประชาชน

แชร์ข่าวนี้

กระทรวงสาธารณสุข ให้สถานพยาบาลเสี่ยงภัยแล้ง เตรียมแผนจัดการน้ำและหาแหล่งน้ำสำรองให้เพียงพอบริการประชาชน ส่วนโรงพยาบาลผาขาว จ.เลย มีระบบประปาโรงพยาบาลและการสำรองน้ำ

          วันนี้ (28 พฤษภาคม 2563) นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยหลายพื้นที่ที่ยังประสบภัยแล้ง ได้ให้กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำรวจสถานบริการที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ และวางแผนบริหารจัดการน้ำไม่ให้มีผลกระทบบริการประชาชน เบื้องต้นได้รับรายงานว่า มีโรงพยาบาล 9 แห่งที่เสี่ยงการขาดแคลนน้ำประปาจากสภาวะฝนทิ้งช่วง ซึ่งทุกแห่งได้วางแผนแก้ไขไว้แล้ว ได้แก่ รพ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ได้ขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วจำนวน 4 บ่อ และโรงพยาบาลใน จ.ชัยภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลภักดีชุมพล  โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์  โรงพยาบาลหนองบัวแดง  โรงพยาบาลซับใหญ่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเทพสถิต โรงพยาบาลคอนสาร และโรงพยาบาลบ้านแท่น ได้ขุดเจาะบ่อบาดาลและปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาลเดิมให้กลับมาใช้งานได้ปกติแล้ว

          สำหรับกรณีที่มีข่าวโรงพยาบาลผาขาว จังหวัดเลย อาจจะมีน้ำใช้ไม่เพียงพอนั้น ได้รับรายงานจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลผาขาว ว่า ขณะนี้ทางโรงพยาบาลได้เตรียมการป้องกันการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากมีระบบประปาที่ผลิตจากบ่อบาดาลของโรงพยาบาลซึ่งเป็นระบบหลัก จะผลิตและเก็บไว้ในถังพักน้ำขนาด 1,000 คิว เพียงพอสำหรับการใช้งานในแต่ละวัน หากเกิดการขาดแคลนน้ำจะมีระบบสำรอง ซึ่งเป็นประปาหมู่บ้านที่ทางเทศบาลตำบลโนนปอแดงได้เตรียมการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลได้มีมาตรการประหยัดน้ำ โดยขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการช่วยกันใช้น้ำตามความจำเป็น และสำรวจซ่อมแซมระบบท่อประปา ห้องน้ำ ทั้งโรงพยาบาลและบ้านพักไม่ให้มีรอยรั่ว

 


แชร์ข่าวนี้