อย. เชิญร่วมแสดงความเห็น (ร่าง) พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ฉบับใหม่

แชร์ข่าวนี้

อย. เชิญร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…) พ.ศ…. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ปรับบทบัญญัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งแก้ปัญหาช่วยผู้ป่วยที่ต้องการใช้กัญชาในการรักษาโรคให้สามารถเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์อย่างทั่วถึง และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมผลิตและพัฒนาสูตรตำรับยากัญชา รวมทั้งสามารถนำยาเสพติดให้โทษของกลางที่ตรวจยึดได้ไปใช้ประโยชน์หรือทำลายได้เร็วขึ้น


                         นพ. ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจและนำมาใช้ในทางการแพทย์ได้อย่างเสรีและ มีประสิทธิภาพ ประกอบกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใช้มาระยะหนึ่งแล้ว พบว่ายังคงมีปัญหาการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนที่ต้องใช้กัญชาในการรักษาโรค และเพื่อให้เกิด การพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดการผลิตกัญชา ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น จึงเห็นควรที่จะแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 โดยมีหลักการที่สำคัญ คือ ให้ผู้ป่วยภายใต้การกำกับดูแลและได้รับใบรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้าน สามารถปลูกและใช้กัญชาเพื่อรักษาตนเองได้ อีกทั้งให้เกษตรกรสามารถร่วมผลิตและพัฒนาสูตรตำรับยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรเกี่ยวกับกัญชาร่วมกับผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้ นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงบทบัญญัติให้สามารถนำยาเสพติดให้โทษของกลางไปทำลายหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้น โดยหากมีการตรวจพิสูจน์ชนิดและปริมาณแล้วว่าเป็นยาเสพติดให้โทษ สามารถนำไปทำลายหรือใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ไม่ต้องรอจนกว่าคดีจะสิ้นสุด

drug use, crime, addiction and substance abuse concept – close up of drugs with money, spoon and syringe

                         เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า (ร่าง) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…) พ.ศ…. นี้ อย. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น 2 ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ผู้ที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลในแบบเสนอความคิดเห็นและส่งมาที่ กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2590 7338 และ 0 2590 7761 หรือส่งทางอีเมล์ได้ที่ narcotic@fda.moph.go.th หรือ std2562@gmail.com และเปิดเวทีประชาพิจารณ์ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เวลา 13.30 น. เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองควบคุมวัตถุเสพติด โทรศัพท์ 0 2590 7314 และ 0 2590 7761


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *