กรมการแพทย์แผนไทยฯ ยกย่องคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว เป็นสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีนต้นแบบในประเทศไทย

แชร์ข่าวนี้

                         กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับคลินิก การประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แพทย์จีนหัวเฉียว ในฐานะสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีนต้นแบบในประเทศไทย

                         วานนี้ 29 พฤษภาคม 2563 ณ คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กรุงเทพมหานคร  นายแพทย์มรุต  จิรเศรษฐสิริ  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ“สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีนต้นแบบในประเทศไทย” โดยมี นายอร่าม  เอี่ยมสุรีย์ ผู้อำนวยการคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว เป็นผู้รับมอบ

                         คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว หรือ คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ได้จัดตั้งขึ้นมาในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยความตั้งใจที่ดีของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ด้านการแพทย์แผนจีนมาใช้เพื่อการรักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วย และเป็นทางเลือกให้กับประชาชน ในการดูแลสุขภาพด้วยดีมาตลอด 20 ปี ในปีพ.ศ. 2559 ทางสำนักงานการแพทย์แผนจีนแห่งชาติ (National Administration of Traditional Chinese Medicine : NATCM) ได้ทำการประเมินการจัดบริการการแพทย์แผนจีนของคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว และมีการประเมินต่อเนื่อง จนถึงปี พ.ศ. 2562 ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์แผนจีน ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศไทย (China –Thailand Traditional Chinese Medicine Center) นอกจากนี้คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนจีนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศมาตลอด

                         ที่ผ่านมากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้พัฒนาการแพทย์แผนจีนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว เช่น ด้านการฝึกอบรม ได้ร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางด้านการแพทย์แผนจีน และจัดการอบรมร่วมกันมา โดยตลอด ได้แก่ การฝังเข็มร่วมรักษาโรคหลอดเลือดสมอง การฝังเข็ม   ร่วมรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน การพัฒนาตำราทางวิชาการ เช่น การจัดทำตำราฝังเข็ม-รมยา การจัดทำพจนานุกรมศัพท์การแพทย์ แผนจีน การจัดทำหนังสือตำรับยาจีนที่ใช้บ่อยในประเทศไทย การจัดทำหนังสือมาตรฐานสมุนไพรจีนในประเทศไทย และการแปรรูปสมุนไพร ไทย-จีน

                         ปัจจุบันมีหน่วยบริการภาครัฐหลายแห่ง มีการเปิดให้บริการการแพทย์แผนจีน บูรณาการในการรักษา ส่งเสริมและฟื้นฟู ด้วยการแพทย์แบบผสมผสาน ให้เป็นทางเลือกกับประชาชน แต่ยังไม่มีสถานพยาบาลด้านการแพทย์แผนจีนในภาครัฐที่สามารถเป็นต้นแบบและศึกษาดูงานได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับอย่างเป็นรูปธรรม กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกจึงขอมอบใบประกาศเกียรติคุณ “สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีนต้นแบบในประเทศไทย” แก่คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว  เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย ในการพัฒนาบริการการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย ต่อไป


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น