ปลัด พม. ลงพื้นที่ช่วยกลุ่มเปราะบางในชุมชนย่านบางบอน กทม. จากผลกระทบโรคโควิด-19

แชร์ข่าวนี้

                         วานนี้ (29 พ.ค. 63) เวลา 15.30 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ลงพื้นที่ ณ ชุมชนซอยเอกชัย 70 และชุมชนหน้าหมู่บ้านเอกชัยเลควิลล์ เขตบางบอน กทม. ซึ่งเป็นชุมชนที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกรุงเทพมหานคร เพื่อพบปะเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความยากลำบากจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

                         นายปรเมธี กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่เด็กแรกเกิด เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง และในวันนี้ ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 สำนักงานเขตบางบอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อพบปะเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ณ ชุมชนซอยเอกชัย 70 และชุมชนหน้าหมู่บ้านเอกชัยเลควิลล์ ซึ่งทั้ง 2 ชุมชนไม่ได้จดทะเบียนกับกรุงเทพมหานคร โดย 1) ชุมชนซอยเอกชัย 70 ประกอบด้วย 160 ครัวเรือน 431 คน มีประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1.1) เด็ก 0 – 3 ปี 25 คน 1.2) เด็ก 4 – 12 ปี 30 คน 1.3) หญิงตั้งครรภ์ 1 คน 1.4) คนพิการ 3 คน และ 1.5) ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 27 คน (ป่วยติดเตียง 2 คน) อยู่อาศัยมานาน 20 – 30 ปี โดยส่วนหนึ่งได้เช่าที่ดินของเอกชนหลายเจ้าของ และอีกส่วนหนึ่งได้บุกรุกที่ดินของเอกชน และ 2) ชุมชนหน้าหมู่บ้านเอกชัยเลควิลล์ ประกอบด้วย 20 ครัวเรือน มีประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 2.1) เด็กและเยาวชน 20 คน และ 2.2) ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 5 คน ซึ่งชาวชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานในโรงงานใกล้ชุมชน อยู่อาศัยมานานกว่า 20 ปี โดยเช่าที่ดินของเอกชน

                         นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า วันนี้ ตนและคณะผู้บริหารได้รับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งหารือร่วมกันถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนต่อไป เนื่องจากเป็นชุมชนที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกรุงเทพมหานคร ทำให้ไม่มีหน่วยงานเป็นเจ้าภาพในการดูแล ส่งผลให้ชุมชนเข้าถึงบริการและสวัสดิการสังคมจากภาครัฐไม่ทั่วถึง นอกจากนี้ ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและนมกล่องสำหรับเด็ก รวมทั้งมอบถุงยังชีพจาก กลุ่ม ปตท. และข้าวกล่องสำหรับครัวกลางชุมชนจากเครือข่ายบ้านมั่นคง เขตบางบอน และบริษัท บริสุทธิ์ จากเขตราชเทวี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ทั้งนี้ หากชุมชนและประชาชนกำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนจากโรคโควิด-19 สามารถขอความช่วยเหลือมายังศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *