เทคโนโลยีการตรวจดิจิทัลเพทซีทีสแกนภาวะสมองเสื่อมด้วยนวัตกรรมทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งแรกในประเทศไทย

แชร์ข่าวนี้

                         ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้พัฒนาไปมาก มีการตรวจความผิดปกติทางระบบประสาทด้วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยสแกนตรวจด้วยเครื่องเพท-ซีที (PET-CT) เพื่อตรวจหาความผิดปกติทางสมองโดยสามารถตรวจ • ภาวะสมองเสื่อม • ภาวะการเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่น วินิจฉัยโรคพาร์กินสัน และ ประเมินผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดรักษาโรคลมชัก โรคของภาวะเสื่อมของระบบประสาท มีความเกี่ยวข้องกับระดับที่ผิดปกติและการสะสมของโปรตีนในสมอง คือ “เบต้าอะไมลอยด์” และ “ทาว์” ในสมอง

                         การตรวจวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมด้วยเครื่องเพทซีที คือการใช้สารเภสัชรังสีชนิดต่างๆ ซึ่งศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถผลิตสารการตรวจเบต้าอะไมลอย์ FBB และ ทาว์ (Tau) เพื่อตรวจการสะสมของโปรตีนในสมอง ซึ่งเป็นสารที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม เช่น โรคอัลไซเมอร์ โดยมีบทบาท
✅ ค้นหาผู้ป่วยระยะแรก (early detection) ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ก่อนที่จะมีอาการ
✅การตรวจวินิจฉัยยืนยันโรคอัลไซเมอร์ในผ…


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น