ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ วศ.อว. กลับมาให้บริการที่เดิม ด้วยวิถีใหม่ New Normal

                …

“แรงงาน” จับมือ พันธมิตร 6 กลุ่มบริษัทจัดหางานลงนาม MOU ความร่วมมือด้านการจัดหางาน เพิ่มช่องทางคนหางาน เข้าถึงตำแหน่งงานว่าง ได้กว่า 200,000 ตำแหน่ง

                …

‘กรมควบคุมโรค – ไบเออร์ไทย’ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ Insight COVID-19: A Perspective From China

                …

DITP จัด Online Export Clinic เปิดเวทีปรึกษาทำตลาดยุโรปอาเซียน และเอเชียตะวันออก

                …

ณ เหนือสุดยอดในสยาม ดินแดนแห่งอารยธรรมเก่าแก่ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วย ศิลปวัฒนธรรม ที่หล่อหลอมให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งศิลปะ

ตำบลนางเเล เป็นอ…

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

                …

พิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนา MELB Platform

                …

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายงานข่าวกรณีโร…

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ดำเนินมาตรการผ่อนปรนการเว้นระยะห่างการนั่ง และยืนในขบวนรถ ให้สอดคล้องตามปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มสูงขึ้น ตามนโยบายกรมการขนส่งทางราง

                …

เกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ดอก จ.เลย ปรับตัวช่วงโควิด-19 เปิดเพจขายไม้มงคลออนไลน์สร้างรายได้สู่ชุมชน

                …

ขึ้นทะเบียนและรายงานตัวว่างงาน เดือนมิถุนายน 2563 กว่า 5 แสนคน

                …

DITPชวนผู้ประกอบการที่อยากเป็นผู้ส่งออก เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ” รุ่น 19

                …