มช. จับมือสาธารณสุขจังหวัดตรัง ร่วมพัฒนานำแอปพลิเคชั่น CMU Self Health Check เป็นต้นแบบช่วยภาคใต้คัดกรองโควิด-19

แชร์ข่าวนี้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19)  ในประเทศไทยที่ส่งสัญญาณว่าจะมีแนวโน้มลดลง
แต่กลับพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งและต้องอยู่ในการควบคุมอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดซ้ำรอบสอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคใต้ที่ ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น  

 ภาพจากไทยรัฐ

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดตรัง ร่วมกันปรึกษาหาแนวทางการนำแอปพลิเคชั่นเข้ามาใช้ในการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
โดยนำ แอปพลิเคชั่น
CMU Self Health Check for COVID-19  แบบบันทึกสุขภาพโควิด19 สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเป็นต้นแบบในคัดกรองผู้ที่มีประวัติเดินทางเข้า
– ออก ผ่านพื้นที่ชายแดนหรือการเดินทางข้ามเขตจังหวัดของประชาชน
ตามประกาศของกรมควบคุมโรค
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ โดยจะต้องทำการรายงานสุขภาพของตนเองติดต่อกันเป็นเวลา 14 วัน วันละ
1 ครั้ง ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ผ่านโปรแกรมเพื่อประเมินความเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19  กรณีมีอาการเข้าข่ายเกณฑ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19
ระบบจะส่ง
SMS แจ้งเตือนให้ทราบทันที พร้อมคำแนะนำและ link
เชื่อมโยงแอปพลิเคชัน Doctor A-Z ผ่านระบบ Telemedicine
ซึ่งจะมีกลุ่มแพทย์จิตอาสาที่ให้คำปรึกษาโดยตรง

          การร่วมมือระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
เป็นการพัฒนาร่วมกันภายใต้
 ชื่อ Trang Self Health Check application เนื่องจากจังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีด่านเส้นทางการเข้า ออก เชื่อมไปยังประเทศมาเลเซียและจังหวัดอื่นๆ
ซึ่งเป็นจุดคัดกรองที่ต้องตรวจอย่างเข้มงวด การทำงานผ่านระบบจึงมีการโ
อนชุดข้อมูลการลงทะเบียนหน้าด่าน
เข้าสู่ระบบ
Self Health Check แบบอัตโนมัติ
และข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังพื้นที่กักตัว เช่น
stage, local และ
home เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ที่ต้องกักตัวและรายงานสุขภาพประจำวัน
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเชื่อมต่อ
API ะหว่างระบบการลงทะเบียนหน้าด่านของจังหวัดตรังและระบบ
Self Health Check  การพัฒนาระบบครั้งนี้เป็นการรวมข้อมูลหลายส่วน
การแลกเปลี่ยนข้อมูล และความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทำให้ระบบมีขนาดใหญ่และต้องออกแบบให้รองรับหลายจังหวัด
ตามบริบทพื้นที่และข้อจำกัดการใช้งานของแต่ละจังหวัด ซึ่งหากระบบสมบูรณ์แล้ว
ก็จะนำไปเป็นต้นแบบใช้กับจังหวัดที่มีหน้าด่านอื่นๆ เช่น หาดใหญ่ สงขลา ต่อไป

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเป็นส่วนหนึ่งในการนำองค์ความรู้ผนวกกับผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่พร้อมให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นภาคไหนหรือพื้นที่ใดในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
COVID-19
แม้ว่ามาตรการต่างๆ จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้เบาบางลง ส่งผลให้ภาพรวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมลดลง
ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มในบางจังหวัด แต่การช่วยเหลือยังคงเดินหน้าต่อไปโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้
ซึ่งมหาวิทยาลัยมุ่งหวังว่าระบบ
Self Health Check จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประชาชนให้สามารถประเมินเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
เพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกจนเกินไป ตลอดจนเป็นการลดภาระการทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
และสามารถช่วยลดจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มในที่สุด


แชร์ข่าวนี้