พม. จัดกิจกรรม “ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม” รุกช่วยกลุ่มเป้าหมายเดือดร้อนจากโรคโควิด–19

แชร์ข่าวนี้

                         วานนี้ (3 มิ.ย. 63) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม” ภายใต้โครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน พร้อมทั้งกล่าวประกาศเจตนารมณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายใน 22 ชุมชนนำร่องที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตพระโขนง เขตประเวศ และเขตคลองเตย กทม. ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ผู้บริหาร ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ (ซี 8 เดิม) และชำนาญการ (ซี 7 เดิม) เข้าร่วมกิจกรรม รวม 500 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม. จากนั้น เป็นประธานปล่อยแถวขบวนรถลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชน ณ บริเวณ ด้านหน้าอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม.
นายจุติ กล่าวว่า วันนี้ กระทรวง พม. ได้ปล่อยแถวขบวนรถกระจายลงพื้นที่ช่วยเหลือ 22 ชุมชนนำร่องในพื้นที่เขตพระโขนง 2 ชุมชน เขตประเวศ 5 ชุมชน และเขตคลองเตย 15 ชุมชน โดยมอบหมาย ปลัด พม. ลงพื้นที่ชุมชนหมาหลงและชุมชนหลังวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซอยพึ่งมี 31 (สุขุมวิท 93) เขตพระโขนง กทม. และมอบหมาย ทีม พม. One Home ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ (ซี 8 เดิม) และชำนาญการ (ซี 7 เดิม) จากทุกกรมตามภารกิจของกระทรวง พม. ลงพื้นที่ 20 ชุมชน เพื่อร่วมกันสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สิทธิสวัสดิการสังคมจากภาครัฐ และคำปรึกษาแนะนำต่างๆ โดยมีการจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ กระทรวง พม. จะขับเคลื่อนกิจกรรม “ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม” ด้วยทีม พม. One Home ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนเชิงรุก อย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563


                         นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มกิจกรรม โดยเราจะลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนที่ไม่ได้จดทะเบียน กับกรุงเทพมหานครและไม่มีหน่วยงานภาครัฐเป็นเจ้าภาพดูแล ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการและสวัสดิการสังคมจากภาครัฐ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนในช่วงยามวิกฤติ โดย ทีม พม. One Home จะพยายามเข้าไปรับฟังและแก้ปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย ให้แล้วเสร็จ โดยเฉพาะปัญหาของแม่และเด็ก พร้อมจะนำปัญหากลับมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เนื่องจากพื้นที่ กทม. เราไม่มี สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ ทีม พม. One Home เหมือนกับในต่างจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ เราจะตามหา พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนและมีความยากลำบาก และจัดการให้ความช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาลโดยเร็วที่สุด ซึ่งเราจะไม่เลือกพื้นที่ “ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม” หากมีความเดือดร้อนและมีความเปราะบาง กระทรวง พม. พร้อมที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนทุกคน


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *