รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2563

แชร์ข่าวนี้

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2563

        สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 17 ราย เป็นคนไทย ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้ารับการเฝ้าระวังในสถานที่รัฐจัดให้ (จากคูเวต 13 ราย กาตาร์ 2 ราย และซาอุดิอาระเบีย 2 ราย) ไม่มีผู้ป่วยกลับบ้าน ยอดผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 2,966 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 95.71 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 75 ราย หรือร้อยละ 2.42 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,101 ราย

        จากรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ ทั้ง 17 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้ารับการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังในสถานที่รัฐจัดให้ ซึ่งทุกรายได้รับการตรวจหาเชื้อระหว่างกักตัวตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ในจำนวนนี้พบว่ามีถึง 14 รายที่ไม่แสดงอาการป่วยใดๆ ชี้ให้เห็นว่า แม้คนที่ร่างกายแข็งแรงโดยเฉพาะในวัยหนุ่มสาวจะไม่แสดงอาการของโรคโควิด 19 แต่อาจเป็นผู้ติดเชื้อได้ ทั้งนี้พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันมีส่วนสำคัญที่จะเพิ่มหรือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ เนื่องจากเราไม่สามารถทราบได้เลยว่าในสถานที่ที่เราอยู่หรือเข้าใช้บริการมีผู้ติดเชื้อรวมอยู่ด้วยหรือไม่ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือ การป้องกันตัวเองโดย สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน หากสวมเฟซชิลด์ต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าร่วมด้วย และล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มหรือเข้าไปอยู่ในพื้นที่แออัด คนอยู่มาก เพื่อความปลอดภัยและลดโอกาสการติดเชื้อโควิด 19 และโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ

       ขณะนี้ได้มีคนไทยจากต่างประเทศทยอยเดินทางกลับเข้าประเทศ สำหรับในวันนี้ (4 มิถุนายน 2563) จะมีเที่ยวบินนำคนไทยจากประเทศอินเดีย และสหรัฐอเมริกา รวม 663 ราย จากข้อมูลกรมควบคุมโรค ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง 4 มิถุนายน 2563 พบว่ามีคนไทยเดินทางจากต่างประเทศและเข้ารับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ รวม 23,632 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางผ่านเข้ามาทางพรมแดนมาเลเซีย 14,398 ราย  อินเดีย 1,888 ราย สหรัฐอเมริกา 1,872 ราย  ญี่ปุ่น 881 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 761 ราย โดยพบผู้ติดเชื้อจากการตรวจระหว่าง เข้ารับการกักตัว รวมจำนวน 164 ราย ส่วนใหญ่มาจากประเทศอินโดนีเซีย 65 ราย คูเวต 30 ราย ซาอุดิอาระเบีย 12 ราย ปากีสถาน 10 ราย กาตาร์ 9 ราย ตามลำดับ

มิถุนายน/9  *****************************************  4 มิถุนายน 2563

 

****************************


แชร์ข่าวนี้