ก.แรงงาน จับมือเอกชน สร้างนักขับภาคเกษตร สู้ภัยโควิด-19

แชร์ข่าวนี้


                         วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ คูโบต้าฟาร์ม (Kubota Farm) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่การกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเกษตรเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน และนายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาด และบริการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีนายวิชัย ผิวสอาด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายไวพจน์ หามาลา ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้

                         หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลให้สถานประกอบกิจการหลายแห่งปิดตัวลง หรือหยุดกิจการชั่วคราวทำให้แรงงานและประชาชนทั่วไปต้องหยุดงานขาดรายได้ โดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตรได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ประกอบกับปัจจุบันเครื่องจักรกลการเกษตรมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เป็นเครื่องทุ่นแรงในการช่วยเหลือเกษตรกรแต่กลับต้องเผชิญปัญหาขาดแคลนพนักงานขับรถที่มีทักษะฝีมือเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันพัฒนาแรงงานไทยให้มีทักษะฝีมือสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน กพร. กระทรวงแรงงาน จึงร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเกษตรกร และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะการขับรถภาคการเกษตร จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ การขับรถแทรกเตอร์ การขับรถเกี่ยวข้าว การขับรถขุดขนาดเล็ก และการขับรถดำนา

                         หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล กล่าวต่อไปว่า สำหรับการฝึกอบรมทั้ง 4 หลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง เน้นฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับโอกาสเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้วย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จะเริ่มต้นฝึกนำร่องในสาขาการขับรถแทรกเตอร์ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มหาสารคาม พิษณุโลก และสุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 3 รุ่น รุ่นละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน ในอนาคตจะกระจายการฝึกอบรมให้ครบทุกจังหวัด เน้นกลุ่มเป้าหมายแรงงานในภาคเกษตร ผู้ว่างงาน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
“ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชนพร้อมจับมือแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่แรงงานและประชาชน และยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในสาขาที่กำลังขาดแคลน เพิ่มจำนวนแรงงานฝีมือทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในภาคเกษตร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเสาหลักที่ค้ำจุนประเทศให้ดำรงอยู่ได้” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวทิ้งท้าย


                         ด้านนายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการอาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่าจะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีความสนใจทำอาชีพเกษตรกรรม โดยจะต้องเป็นผู้ที่ถูกเลิกจ้างจากสถานการณ์โควิด-19 เน้นการฝึกอบรมขับขี่เครื่องจักรกลการเกษตร อาทิ แทรกเตอร์ รถดำนา รถเกี่ยวข้าว และรถขุด ตลอดจนองค์ความรู้ในการทำเกษตรครบวงจร KUBOTA (Agri) Solutions หรือ KAS อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสยามคูโบต้าที่ถ่ายทอดให้แก่เกษตรมาแล้วทั่วประเทศ และการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ในการทำการเกษตรอย่างเพียงพอ รับมือวิกฤตภัยแล้ง และเข้ารับการฝึกอบรมภายใต้โรงเรียนฝึกขับเครื่องจักรกลการเกษตร และโรงเรียนฝึกขับรถขุดคูโบต้าที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งนับตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจุบัน ได้ผลิตเกษตรกรที่มีทักษะความชำนาญกว่า 2,400 รุ่น 54,000 ราย


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *