กรมอนามัย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ “สถานีขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ” หลังผ่อนคลายระยะ 3 เน้นเข้มเว้นระยะห่างระหว่างบุคลคล  

กรมอนามัย กระทรว…

“อาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด-19” กระทรวงแรงงาน ร่วมกับกระทรวง พม. ยกระดับการฝึกอาชีพใหม่ หลังโควิด-19

                …

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563

ไม่มีผู้ติดเชื้อ…

ผู้บริหารในกลุ่มธุรกิจข้าวมาบุญครองนำทีมจิตอาสาลงพื้นที่มอบข้าวหอมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวมาบุญครอง นำไปใส่ภายในตู้ส่งอิ่ม

                …

อพท.จับมือภาคีผุดข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัยมอบชุมชนท่องเที่ยวใช้เพื่อเข้ายุควิถีปกติใหม่

                …

กรมสุขภาพจิต เดินหน้าพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการสุขภาพจิตเพื่อให้เหมาะสมและปลอดภัยบนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal in Mental Health Service)

                …

กรมบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Offering Auction) ขายทรัพย์สินได้กว่า 86 ล้านบาท

                …

ดร.สาธิต เยี่ยมโรงงานผลิตหน้ากาก N95

                …

กรมบังคับคดีเปิดให้บริการ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Session Call ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

                …

“สถาบันฯ นานาชาติเชียงแสน ผลิตนักขับรถบรรทุกลากจูง สู่อาชีพที่มั่นคง สู้ภัย COVID-19”

                …

กรม สบส.เร่งสอบผู้เกี่ยวข้องไขข้อกระจ่างการแท้งบุตรใน รพ.เอกชน ย่านศรีนครินทร์

                …

กรมอนามัย ลงพื้นที่ “โรงภาพยนตร์” หลังผ่อนคลายระยะ 3 เข้มเว้นระยะห่างระหว่างบุคลคล–ที่นั่ง

​กรมอนามัย กระทร…