กรมบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Offering Auction) ขายทรัพย์สินได้กว่า 86 ล้านบาท

แชร์ข่าวนี้


                         วันที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. กรมบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Offering Auction) โดยมีสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 เป็นศูนย์กลาง (Center) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก นครปฐม สุราษฎร์ธานี และสงขลา เป็นสำนักงานเครือข่ายเพื่อเสนอราคา (Node) ซึ่งมีนายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี เข้าร่วมสังเกตการณ์ และร่วมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี กรุงเทพมหานคร


                         สำหรับทรัพย์ที่นำมาประกาศขายทอดตลาด ประกอบด้วย ที่ดินว่างเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ซึ่งสามารถขายทอดตลาดทรัพย์สินในครั้งนี้ได้ จำนวน 28 คดี 28 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 86,125,000 บาท จากราคาประเมิน 48,274,437 บาท ราคาขายได้คิดเป็นร้อยละ 78.41 ของราคาประเมิน โดยมีผู้สนใจเข้าฟังการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 100 คน


                         การขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Offering Auction) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก นครปฐม สุราษฎร์ธานี และสงขลา ที่ไม่ต้องเดินทางมาซื้อทรัพย์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ กรมบังคับคดี สามารถเสนอราคาเพื่อซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้โดยลงทะเบียนจองเครื่องอุปกรณ์และรับทราบเงื่อนไข ก่อนวันขายทอดตลาดในแต่ละนัด ส่วนกลาง ณ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 และส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก นครปฐม สุราษฎร์ธานี และสงขลา


                         นอกจากนี้ การขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นการส่งเสริมการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อลดความแออัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *