กรมอนามัย ลงพื้นที่ สนามเทนนิส เยี่ยมชมมาตรการผ่อนปรน ป้องกัน โควิด 19

แชร์ข่าวนี้

                         กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่สนามเทนนิส เยี่ยมชมกิจการและสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19

                         วันนี้ (8 มิถุนายน 2563) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่สมาคมเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ว่า สนามเทนนิส เป็นกิจการที่ได้รับการผ่อนปรนให้ใช้บริการได้ แต่เจ้าของกิจการ จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 1) จัดให้มีแบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่ 2) กำหนดทางเข้าและออกที่ชัดเจน และจัดให้มีระบบการคัดกรองพนักงาน ผู้รับบริการ และนักกีฬา หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม    มีน้ำมูก หรือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส ให้ไปพบแพทย์ทันที 3) จัดหาหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำหรับพนักงานทุกคน 4) จำกัดจำนวนผู้รับบริการ และนักกีฬา ใช้ระบบนัดจองคิว ควบคุมระยะเวลาใช้บริการ และเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร 5) ให้มีจุดล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับบริการลูกค้า 6) ทำความสะอาดสถานที่ รวมถึงลูกเทนนิสก่อนและหลังใช้บริการทุกครั้ง ในส่วนให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ห้องน้ำ ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของร้านอาหาร 7) ห้องที่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ควรจัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดี มีการไหลเวียนของอากาศภายในอาคารที่ได้มาตรฐาน และ 8) ทำความสะอาดห้องอาบน้ำ ห้องสุขา โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก ด้วยน้ำยาทำความสะอาดโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1 เปอร์เซ็นต์ แล้วล้างด้วยน้ำให้สะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

“สำหรับพนักงาน ต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำคือ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ให้บริการ หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ หลังจากสัมผัสพื้นผิวต่าง ๆ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น เว้นระยะห่างระหว่างผู้รับบริการและนักกีฬา กับผู้ให้บริการอย่างน้อย    1 – 2 เมตร หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน และไปพบแพทย์ทันที สำหรับผู้รับบริการและนักกีฬา ควรจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์หรือโทรศัพท์ ลงทะเบียนก่อนและหลังใช้บริการจากการสแกน QR Code บริเวณหน้าสถานที่ ในกรณีที่มีการทำกิจกรรมออกกำลังกายให้ถอด    หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ควรตรวจสอบความสะอาดความปลอดภัยของสถานที่และอุปกรณ์ เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย ไม่ให้บ้วนนำลายหรือเสมหะขณะออกกำลังกาย หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าและสิ่งแวดล้อมโดยไม่จำเป็น ที่สำคัญต้องหมั่นล้างมือบ่อย ๆ เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *