ผู้แทนโรงไฟฟ้าบีแอลซพี ร่วมพิธีเปิดงานวันทะเลโลก ประจำปี 2563

แชร์ข่าวนี้

                         8 มิ.ย. 2563 นายอดิศร วังมูล (ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนองค์กร) ผู้แทนโรงไฟฟ้าบีแอลซพี ร่วมพิธีเปิดงานวันทะเลโลก ประจำปี 2563 ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 ณ สวนสาธารณะโขดปอ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง และได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี โดยมีนายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 กรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

                         ทั้งนี้ นายอดิศร วังมูล ได้กล่าวว่า “โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีให้ความสำคัญและมีนโยบายสานต่อกิจกรรมเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ โดยมีการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 18 ปี รวมถึงร่วมจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่มีส่วนช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศทางทะเล ซึ่งมีส่วนเพิ่มรายได้ให้กับอาชีพประมงพื้นบ้านในอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีความหลากหลายทั้งในด้านการเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและรณรงค์ให้รักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล การจัดวางปะการังเทียมเพื่อสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล การฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณพระเจดีย์กลางน้ำ จำนวน 102 ไร่ รวมถึงการซ่อมบำรุงศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เยี่ยมชมและเยาวชนในจังหวัดระยอง อีกทั้งยังสนับสนุนฟาร์มเพาะพันธ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนและนำมาปล่อยลงสู่ทะเล การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในทะเลและชายหาดตั้งแต่ปากน้ำระยองถึงหาดพลาที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 18 โดยในแต่ละปีได้ปล่อยสัตว์น้ำถึงปีละ 2,000,000 ตัว

                         และในวันนี้โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ได้สนับสนุนพันธุ์ปูม้า จำนวน 200,000 ตัว เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะก่อให้เกิดสังคมที่มีความสุขและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ของทุกภาคส่วน” โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *