พาณิชย์’ เตรียมหารือสถาบันการเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหาร Thai SELECT ทั้งเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษ และการประชาสัมพันธ์ร้านค้าผ่านบัตรเครดิต

แชร์ข่าวนี้

                         กระทรวงพาณิชย์ เตรียมหารือสถาบันการเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ทั้งในส่วนของเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษ และการประชาสัมพันธ์ร้านค้าผ่านบัตรเครดิต พร้อมประสานเพจรีวิวชื่อดัง/ฟู๊ดเดลิเวอรี่ ช่วยประชาสัมพันธ์กระตุ้นตลาดและเพิ่มยอดขายอีกทางหนึ่ง เชื่อ!!! ร้านอาหารไทยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานควรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ร้านอาหารไทยที่สนใจเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT สมัครได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

                         นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ธุรกิจร้านอาหารของไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งจำต้องปิดกิจการไป อีกส่วนหนึ่งแม้จะสามารถประคับประคองให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ และกลับมาเปิดร้านได้อีกครั้ง แต่ก็จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อต่อยอดและบริหารจัดการร้านค้าตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นอาจส่งผลถึงความอยู่รอดของธุรกิจในอนาคต จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งหาแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยเฉพาะร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ ให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม และเกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น”

                         “เบื้องต้น กรมฯ เตรียมหารือแนวทางการช่วยเหลือด้านเงินทุนหมุนเวียนกับสถาบันการเงินในการให้สินเชื่อดอกเบี้ยอัตราพิเศษแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการประกอบธุรกิจ ซึ่งเงินทุนหมุนเวียนนับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้กิจการดำเนินต่อไปได้ด้วยความเข้มแข็ง ขณะนี้ อยู่ระหว่างการประสานงานกับสถาบันการเงินต่างๆ ถึงรายละเอียดและโครงการการช่วยเหลือต่างๆ ที่สถาบันการเงินดำเนินการอยู่ และสามารถผนวกผู้ประกอบการร้านอาหาร Thai SELECT เข้าไปอยู่ในโครงการได้ เพื่อเป็นการลดเวลาในการออกแบบโครงการพิเศษเฉพาะผู้ประกอบการ และให้ทันต่อสถานการณ์การดำเนินธุรกิจที่กลับมาประกอบกิจการเต็มรูปแบบอีกครั้ง นอกจากนี้ ยังจะหารือเรื่องการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารผ่านบัตรเครดิตของสถาบันการเงิน เพื่อกระตุ้นยอดขายและตอกย้ำการรับรู้ของผู้บริโภค โดยหลังจากที่ร้านอาหารได้หยุดดำเนินกิจการไประยะหนึ่ง เมื่อกลับมาเปิดกิจการอีกครั้ง การประชาสัมพันธ์จึงมีความจำเป็นลำดับต้นๆ ในการกระตุ้นและแจ้งให้ผู้บริโภคหันกลับมาสนใจและเลือกที่จะเข้ามาใช้บริการ ซึ่งจะส่งผลถึงยอดขายของกิจการในอนาคตอีกด้วย”

                         รมช.พณ.กล่าวต่อว่า “ขณะเดียวกัน กรมฯ ได้ประสานเพจรีวิวชื่อดัง ฟู๊ดเดลิเวอรี่ และหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ ในการช่วยประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร Thai SELECT โดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมพัฒนา ขับเคลื่อนธุรกิจอาหารไทยให้มีความแข็งแกร่ง และเป็นที่รู้จักมากขึ้น อาทิ Wongnai เพจมูมมาม เพจ BKreview – เรารีวิวทุกความอร่อย เพจตั๊ก บริบูรณ์ แฟมิลี่ (boriboon family) Grab Food การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการผลักดันให้ร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในประเทศ เป็นที่รับรู้รับทราบและช่วยกระตุ้นตลาดอีกทางหนึ่ง รวมถึง การทำโปรโมชั่นส่วนลดผ่าน Grab Food ส่วนลดเมื่อชำระค่าอาหารผ่านบัตรเครดิต เป็นต้น”

                         “ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) Thai SELECT PREMIUM (ได้รับคะแนนการประเมิน 90 คะแนนขึ้นไป) 2) Thai SELECT (ได้รับคะแนนจากการประเมิน 75 – 89 คะแนน) และ 3) Thai SELECT UNIQUE (ร้านอาหารไทยที่มีรายการอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น หรืออาหารประจำถิ่น เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้วจะได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT UNIQUE ทำให้ทราบว่าร้านอาหารไทยนี้ นอกจากจะเป็นร้านอาหารที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน Thai SELECT แล้ว ยังมีรายการอาหารประจำถิ่นอยู่ด้วย) ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563) ประเทศไทยมีร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จำนวนทั้งสิ้น 781 ร้าน ประกอบด้วย 1) Thai SELECT Premium 10 ร้าน 2) Thai SELECT 700 ร้าน และ 3) Thai SELECT Unique 71 ร้าน”

                         รมช.พณ.กล่าวทิ้งท้ายว่า “ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการเปิดรับสมัครร้านอาหารไทยเพื่อรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2563 จึงขอเชิญชวนร้านอาหารไทยสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือ e-Mail : Thaiselectdbd@gmail.com, Facebook : Thaiselectthailand หรือ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 0 2547 5962 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *