มติศบค.เฟส4เลิกเคอร์ฟิวเริ่ม15มิ.ย.

แชร์ข่าวนี้

มติ ศบค. ผ่อนปรนระยะ 4 ยกเลิกเคอร์ฟิว เริ่ม 15 มิ.ย. ให้กินเหล้าในร้าน ยังงดเปิดผับ

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ​(โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยว่าในการผ่อนคลายระยะที่ 4  ว่าที่ประชุม ศบค. มีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 โดยให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว)  ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 แต่ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศ ทั้งทางบก น้ำ อากาศ

โดยการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม ด้านการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาประเภทนานาชาติ และโรงเรียนนอกระบบประเภทกวดวิชา โรงเรียนในระบบขนาดเล็กไม่เกิน 120 คน ให้เปิดการเรียนการสอนได้ในวันจันทร์ที่ 15 มิ.ย.63 เช่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นต้น รวมถึงหน่วยงานราชการ-กำกับของรัฐ อบรม สัมมนา ในหลักสูตร ฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดขึ้น

กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต 5 ด้าน คือ การจัดประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ งานพิธี การจัดเลี้ยง การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในโรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์หรือในสถานที่อื่นๆ

ด้านการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มทั่วไป ยังไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ โรงเบียร์ โดยการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ด้วยความมีระเบียบและงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ภายใต้การควบคุมกำกับของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน สถานดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยเด็กเล็กให้แบ่งกลุ่ม 2 ตร.ม.ต่อคน ผู้สูงวัยให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ คัดกรองไข้และการคัดกรองผู้ป่วย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์อศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม กรณีเข้าชมเป็นกลุ่มให้แบ่งกลุ่มเล็กเข้าชมเป็นรอบ

การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ให้กองถ่ายทำรวมทุกแผนกไม่เกิน 150 คนและผู้เข้าชมไม่เกิน 50 คน

การอบตัวอบสมุนไพรหรืออบไอน้ำแบบรวมในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสปาหรือสถานประกอบการนวดแผนไทย แต่ยกเว้นในส่วนของสถานประกอบการอาบน้ำ สถานกิจการอาบอบนวดยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ เน้นให้บริการแบบแยกห้องเดียวห้องรวมหรือบ่อออนเซ็นรวม ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการโดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการสองรอบ คิดเกณฑ์ 5 ตร.ม.ต่อคน

การออกกำลังกายแบบกลุ่มในสวนสาธารณะ ลานกิจกรรม พื้นที่กิจกรรมสาธารณะหรือลานกีฬากลางแจ้ง จำกัดรวมกลุ่ม 5 ตารางเมตรต่อคน รวมไม่เกิน 50 คน

สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้นการใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นการติดตั้งชั่วคราวหรือเครื่องเล่นที่มีพื้นผิวสัมผัสมากซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการแพร่เชื้อ เช่น บ้านบอล บ้านลม สวนน้ำ เกณฑ์ 4 ตรม.ต่อ 1 ผู้ใช้บริการ

สนามกีฬาหรือสถานออกกำลังกาย ลานเล่นกีฬาหรือเพื่อการเรียนการสอน โดยสามารถจัดการแข่งขันและให้มีการถ่ายทอดสดโทรทัศน์การแข่งขันกีฬาได้ แต่ต้องไม่มีผู้ชมอยู่ในสนามแข่งและผู้จัดการแข่งขันต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ทางราชการกำหนดด้วย

ตู้เกม หรือเครื่องเล่นหยอดเหรียญ อนุญาตตามกฏหมายและต้องตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์

โดยเครื่องบินสมารถใช้บริการได้ 100% และมีการนั่งได้แต่ต้องไม่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง รวมถึงต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ ส่วนการขนส่งสาธารณะข้ามจังหวัด รถโดยสารประจำทาง รถปรับอากาศ รถตู้ระหว่างจังหวัด รถไฟ โดยสารนั่งติดกัน 2 ที่นั่งเว้น 1 ที่นั่งจำกัดจำนวนไม่เกินร้อยละ 70 ซึ่งจะมีรายละเอียดยืนยันอีกครั้งก่อนใช้ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้

พร้อมกันนี้ นายแพทย์ทวีศิลป์ กล่าวว่า ในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค.ชุดใหญ่ วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ศบค. ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทำให้ตัวเลขเป็นศูนย์มา 18 วัน ซึ่งเป็นความสำเร็จของประเทศไทย โดยยังไม่สามารถวางใจได้เพราะอาจมีการระบาดระลอกสองหลังมีการเปิดกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งหลังจากนี้จะต้องมีการเร่งรัดการวิจัยยาและวัคซีนกันอย่างจริงจังเพื่อให้ทันต่อการดูแลประชาชน

โดยเรื่องการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างจำกัดซึ่งเป็นหลักการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีแนวทางการให้เปิดประเทศท่องเที่ยวอย่างจำกัดหรือ travel bubble  โดยผู้ที่เดินทางเข้ามาจะต้องมีการซื้อประกันสุขภาพและต้องมีการตรวจหาเชื้อก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย และต้องมั่นใจว่าเดินทางเข้ามาแบบไม่มีเชื้อ ซึ่ง ณ ตอนนี้มีการพูดคุยกันหลากหลาย โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นักธุรกิจ และกลุ่มที่มาตรวจรับการรักษา ตัวอย่างเช่น ประเทศจีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน ญี่ปุ่น เวียดนาม เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สปป.ลาว และตะวันออกกลางบางประเทศเป็นต้น  โดย นายกรัฐมนตรี มีข้อสรุปและเห็นชอบในหลักการ ซึ่งจะต้องมีคณะกรรมชุดย่อยเพื่อศึกษาถึงรายละเอียดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและประเทศต้องได้ผลประโยชน์สูงสุดทุกมาตรการจะต้องทำให้คนไทยไม่กลับมาติดเชื้ออีกระลอกที่สอง

นายแพทย์ทวีศิลป์ ยังกล่าวว่า การใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ จะต้องทำการเช็คอิน เช็คเอาท์อยู่หรือไม่ หลังจากไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ว่ายังต้องมีการใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะอยู่ เพราะจะช่วยป้องกันและควบคุมโรค ถึงแม้ตัวเลขภายในประเทศจะเป็นศูนย์ แต่ในหลายประเทศยังมีการแพร่ระบาดอยู่ และประเทศไทยเคยได้รับผลกระทบมาก่อนหน้านี้ อีกทั้งในปัจจุบันนี้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลก ต่อวันเป็น 100,000 ราย และมีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 7,000,000 คน เราไม่สามารถที่จะวางใจได้ ไม่อยากให้ประชาชนการ์ดตก

ทั้งนี้นายแพทย์ทวีศิลป์ ได้เน้นย้ำถึงมาตรการควบคุมหลักในตอนนี้อีกว่า อยากให้ทุกคนรักษามาตรการ 5+1 คือ อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ ถือหลักรักสะอาด ปราศจากแออัด จัดไปไทยชนะ

ที่มา – ขอขอบคุณ INN News


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *