Dow แจกฟรีเคล็ดลับเลี้ยงบุตรหลานให้เก่งและดี ผ่านสารคดีอีเอฟออนไลน์ 200 ตอน

แชร์ข่าวนี้

                     

                         ต่อยอดจากความสำเร็จของโครงการ “ดาว อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ล่าสุด กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ขยายผลโครงการฯ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาทักษะสมองอีเอฟ (Executives Functions) ซึ่งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในการจัดการชีวิต สามารถรับมือกับปัญหาและความเสี่ยงต่าง ๆ ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการเผยแพร่สารคดีอีเอฟจำนวน 200 ตอนลงบน YouTube ขยายโอกาสการเรียนรู้ของผู้ปกครองและครูทั้งในและนอกจังหวัดระยอง ส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรหลานและนักเรียนตั้งแต่ปฐมวัยให้เติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพของชาติ นอกจากนี้ยังตั้งเป้าร่วมกับเทศบาลและโรงเรียนที่เป็นพันธมิตรในโครงการฯ เผยแพร่สารคดีดังกล่าวทางหอกระจายเสียงในชุมชนต่าง ๆ รวมทั้งยินดีให้หน่วยงานที่สนใจนำไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อไป

                         บริษัท Dow ให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชน และเล็งเห็นว่าสมองคือศูนย์บัญชาการชีวิต การส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมองอีเอฟ และร่วมกันช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยให้พร้อมรับกับการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง ปัจจุบัน โครงการ “ดาว อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” ได้ขับเคลื่อนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมอีเอฟสู่ผู้ปกครองแล้วกว่า 10,000 คน

ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามฟังสารคดีพัฒนาทักษะสมองอีเอฟได้ฟรีที่ shorturl.at/EJUY3


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *