แบงก์ชาติแจง หนี้ 6 ล้านล้าน ไม่ใช่หนี้สาธารณะ ไม่เป็นภาระต่อผู้เสียภาษี

แชร์ข่าวนี้

              แบงก์ชาติแจง หนี้ 6 ล้านล้าน ไม่ใช่หนี้สาธารณะ ไม่เป็นภาระต่อผู้เสียภาษี และไม่เป็นภาระต่อฐานะการคลังของประเทศ

                จากกรณีที่กระทรวงการคลังได้ออกประกาศลงราชกิจจนุเบกษา เรื่องรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ระบุในส่วนของหนี้สินประเทศ มีจำนวน 6,131,743,833,754 บาท ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

                อ่านข่าว : ราชกิจจาฯ ประกาศ ฐานะการเงินไทยล่าสุด หนี้สินประเทศ 6.13 ล้านล้านบาท !

เกี่ยวกับเรื่องนี้วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักข่าวไทย รายงานว่า นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า รายงานดังกล่าวเป็นการแสดงรายงานงบการเงินของ ธปท. ที่เกิดจากการทำหน้าที่ปกติของธนาคารกลาง เช่น เมื่อระบบการเงินมีสภาพคล่องส่วนเกิน ธปท. จะออกตราสารหนี้ เพื่อดูดซับสภาพคล่องเข้ามาเก็บไว้ที่ ธปท. ในทางตรงกันข้ามหากระบบการเงินต้องการสภาพคล่อง ธปท. ก็จะลดยอดการออกตราสารหนี้เพื่อปล่อยสภาพคล่องเข้าสู่ระบบ  เพื่อให้เกิดความสมดุลในตลาดการเงิน

                โดยสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวเกิดจากการดำเนินนโยบายการเงินตามบทบาทหน้าที่ของ ธปท. โดยเฉพาะการเข้าซื้อเงินตราต่างประเทศในช่วงที่มีเงินทุนไหลเข้ามาจำนวนมาก ดังนั้น หนี้สินที่ปรากฏจะมีรายการคู่ขนานที่เป็นด้านสินทรัพย์ที่ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเงินตราต่างประเทศอยู่ด้วย

                ทั้งนี้ หนี้สินในงบการเงินของ ธปท. เช่นเดียวกับธนาคารกลางในประเทศต่าง ๆ  ไม่ถือว่าเป็นหนี้สาธารณะ ไม่เป็นภาระต่อฐานะการคลังของประเทศ แต่เกิดจากการดำเนินงานตามภารกิจของธนาคารกลาง ที่สะท้อนกิจกรรมในการบริหารสภาพคล่องในระบบการเงิน


ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวไทย


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *