การบินไทย ชี้แจงข้อความจากศาลล้มละลาย!!

แชร์ข่าวนี้

                         บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับหนังสือ เอกสารหรือข้อความจากศาลล้มละลายกลางเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ผ่านทางระบบอีเมล หรือ SMS อันเป็นผลมาจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ในฐานะที่ท่านเป็นลูกค้าที่มีความสำคัญต่อบริษัทฯ และควรที่จะรับทราบการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ท่านไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ในการยื่นขอรับชำระหนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะตั้งใจในการดูแลลูกค้าทุกท่านอย่างดีที่สุดในฐานะลูกค้าที่สำคัญภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ทั้งในส่วนของการคืนค่าบัตรโดยสาร การดูแลสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส และบัตรโดยสารที่ท่านถืออยู่ จึงขอให้ลูกค้าไว้วางใจและเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถก้าวผ่านวิกฤตและอุปสรรคในครั้งนี้ และกลับมาบริการทุกท่านตามปกติ

                         บริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้าใจสถานการณ์ของบริษัทฯ และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ มาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถกลับมาให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านได้ภายหลังมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่เกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออก ประเทศไทยได้รับการผ่อนปรน

ทั้งนี้ ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการตามกฎหมายตลอดจนสิทธิ หน้าที่และผลกระทบต่อท่านลูกค้า ได้ที่ https://bit.ly/2UEuSJp


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *