ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ ลำพูน ร่วมกับมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ เปิดโครงการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น “เพ้นท์เล็บเบื้องต้น” และ“การทำซูซิ” ภายใต้วิสัยทัศน์ “สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

แชร์ข่าวนี้

โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

                         วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ (EMPOWER) องค์กรส่งเสริมโอกาสผู้หญิง ดำเนินการเปิดโครงการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 5 วัน ได้แก่ “หลักสูตรทำเล็บ เพ้นท์เล็บเบื้องต้น, “หลักสูตรการทำซูซิ” ในระหว่างวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2563 เพื่อสร้างองค์ความรู้ คู่กับการศึกษาฝึกอาชีพ สร้างความภูมิใจ มีความรอบรู้พื้นฐานทักษะอาชีพ สร้างงาน สร้างอาชีพ และรวมถึงสิทธิที่พึงจะได้รับ ช่วยลดการถูกเอาเปรียบ สร้างสรรค์โอกาสในอาชีพสู่การทำงานกับผู้อื่นในชีวิตของสมาชิกอย่างส่วนร่วม สังคมเข้าใจเห็นคุณค่า ตามนโยบายของกระทรวง พม. “พม.เราไม่ทิ้งกัน” สอดคล้องกับการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว “สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค” โดยมีนางสาวรุ่งฤดี ต้นแก้ว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้แนะแนวช่องทางในการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อก้าวสู่การนำไปประกอบอาชีพ มีงานทำ สร้างรายได้ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพจำนวนทั้งสิ้น 26 คน ทั้งนี้นางสาวทันตา เลาวิลาวัณยกุล ผู้ประสานงานมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ ได้ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมของมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *