สธ. จัดมหกรรม “ก้าวท้าใจ season 2 ต้านภัยโควิด 19” หนุนประชาชนฟิตร่างกาย แบบ New normal

แชร์ข่าวนี้

กระทรวงสาธารณสุข จัดมหกรรม “ก้าวท้าใจ season 2 ต้านภัยโควิด 19”จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการขับเคลื่อนส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมและเพียงพอ ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ภายใต้สถานการณ์โควิด 19

วันนี้ (15 มิถุนายน 2563) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดมหกรรม “ก้าวท้าใจ season 2 ต้านภัยโควิด 19” ณ อาคารสวนกีฬากระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ว่า ปีที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยได้ดำเนินโครงการก้าวท้าใจ season 1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวนมากถึง 4.8 แสนคน รวมระยะทางสะสม 20 ล้านกิโลเมตร และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน      ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องในปี 2563 ซึ่งแม้ว่าขณะนี้ประชาชนจะยังคงดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้สถานการณ์  โรคโควิด 19 แต่หลายประเภทกิจการได้รับการผ่อนปรนมาตรการในระยะที่ 4 เพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้ง กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดมหกรรม “ก้าวท้าใจ season 2 ต้านภัยโควิด 19” ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายภายใต้รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New normal) ด้วยกิจกรรมออกกำลังกาย    ที่หลากหลายและท้าทาย เช่น การวิ่ง ปั่นจักรยาน เวทเทรนนิ่ง แอโรบิกแดนซ์ โยคะ และคีตะมวยไทย

“สำหรับการจัดมหกรรม“ก้าวท้าใจ season 2 ต้านภัยโควิด 19” ในครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ขยายเป้าหมายจากบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขสู่ประชาชนทั่วไป อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ   อสม. ชมรมออกกำลังกาย และหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในการส่งเสริมการออกกำลังกายให้สามารถทำได้ด้วยตนเองในรูปแบบกิจกรรมออกกำลังกายที่หลากหลาย ผสานกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการส่งเสริมสุขภาพให้มีความน่าสนใจ ผ่านการสะสมระยะเวลาการออกกำลังกาย และสะสมแต้มสุขภาพ (Health point)ด้วยการบันทึกสะสมการออกกำลังกาย และส่งข้อมูลสะสมระยะทาง ระยะเวลาในแอปพลิเคชั่น Line ซึ่งระบบจะทำการบันทึกสะสมแต้มสุขภาพ (Health point) และประมวลผล พร้อมประเมินดัชนีมวลกาย (BMI) รวมทั้งให้คำแนะนำการดูแลร่างกายแต่ละบุคคล ถือเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ประชาชนทุกคนได้ “ก้าว” โดยเริ่มสิ่งใหม่ด้วยการมาออกกำลังกาย  “ท้า” ชวนคนไทย ร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี แก้ปัญหา NCDs และโรคโควิด 19 และใช้ “ใจ” เริ่มต้นและมีใจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

ทางด้านแพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า มหกรรม “ก้าวท้าใจ season 2 ต้านภัยโควิด 19” ครั้งนี้ ยังคงดำเนินการภายใต้ campaign “พิชิต 60 วัน 6,000 กิโลแคลอรี” เริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2563 โดยมีขั้นตอนสมัครดังนี้ 1. Add Line “@THNVR” 2. เลือกเมนูสมัครวิ่ง 3. ผู้ที่เคยสมัครในโครงการ 10 ล้านครอบครัว ให้ล็อกอินด้วยเบอร์โทรศัพท์และรหัสที่เคยลงทะเบียนไว้ หรือกดที่ปุ่ม Login with Line และ 4. สำหรับผู้ที่ไม่เคยสมัคร ให้กดปุ่มสมัครสมาชิกได้ทันที หรือดูรายละเอียดที่ https://activefam.anamai.moph.go.th/ โทรศัพท์ 0 2590 4413 เริ่มสะสมระยะทาง และระยะเวลาจริงตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 29 สิงหาคม 2563 รวม 60 วัน ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน        ให้บรรลุตามเป้าหมาย อันจะส่งผลให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายอย่างเหมาะสมและเพียงพออย่างยั่งยืน


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *