ก.แรงงาน เทรน แรงงานสมองกล รองรับ New normal

แชร์ข่าวนี้

                         กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) เทรนแรงงานควบคุมสมองกลอัจฉริยะ ป้อนตลาด EEC


                         นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การพัฒนาศักยภาพแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) เป็นศูนย์ Training Excellent Center ของ กพร.กระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับการเรียนรู้และพัฒนากำลังแรงงานในสายการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ซึ่งเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและตรงกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ ตามนโยบายของ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ต้องการปฏิรูปกำลังแรงงานให้มีศักยภาพรองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง (High Technology) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงต้องปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรมให้เหมาะกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยภาคทฤษฎีจัดอบรมให้ความรู้แบบออนไลน์สำหรับภาคปฏิบัติจัดให้ผู้เข้าฝึกเว้นระยะห่างทางสังคม


                         นายธวัช กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบัน MARA ร่วมกับ EEC Automation park คณะวิศวกรรมศาสตร์ม.บูรพา และบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมให้แก่แรงงานทั่วไปในพื้นที่ EEC สาขา การประยุกต์ใช้ PLC (Programmable Logic Control) ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2563 จำนวน 11 คน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา นอกจากนี้ ยังมีสาขาที่มีกำหนดเปิดฝึกในเดือน กรกฎาคม – สิงหาคมนี้ ได้แก่ การควบคุมหุ่นยนต์ป้อนชิ้นงาน (Handing Robotic) การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อมโลหะ (Welding Robot Control) การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ (CAD 3D) เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม Industrial Internet of Things (IIoT) และการสร้างการจำลองกระบวนการการผลิต (Plant Simulation)

                         การฝึกอบรมในครั้งนี้ ฝึกอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom มีการเก็บคะแนน ใบงาน ส่งผลคะแนนให้ครูฝึกทำการประเมินผลรายบุคคลโดยแนบไฟล์ส่งผ่านแอปดังกล่าว ในส่วนของการทดสอบภาคปฏิบัตินั้นจะแยกห้องทดสอบ ห้องละ 2 คนเพื่อปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing หลักสูตรที่ MARA จัดอบรมนั้นส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรยกระดับฝีมือให้กับแรงงานให้มีทักษะสูงขึ้น รวมถึงเน้นทักษะที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ อาทิ การประยุกต์ใช้ PLC ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการควบคุมหุ่นยนต์ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งแต่ละหลักสูตรที่ฝึกในภาคทฤษฎีจะฝึกอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

                         “สำหรับผู้สนใจที่อยู่จังหวัดอื่นๆ ติดตามหลักสูตรการฝึกอบรมหรือสมัครฝึกอบรมได้ที่เว็บไซต์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือ MARA
0 3827 6445” อธิบดี กพร.กล่าวทิ้งท้าย


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น