จัดหางานจังหวัดตราด ประกาศกำหนดงานห้ามคนต่างด้าวทำ งานห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาด และงานที่ให้คนต่างด้าวทำได้โดยมีเงื่อนไข ตามประกาศศกระทรวงแรงงาน

แชร์ข่าวนี้


                         วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นางจงกล สุวรรณานนท์ จัดหางานจังหวัดตราด เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดงานห้ามคนต่างด้าวทำ จำนวน 40 อาชีพ เป็นงานห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาด 27 งาน และงานที่ให้คนต่างด้าวทำได้โดยมีเงื่อนไข 13 งาน โดยมีเนื้อหาแบ่งงานออกเป็น 4 บัญชี ระบุว่า
บัญชีที่ 1 งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาด 27 งาน ตัวอย่างได้แก่ งานเสริมสวย งานทอเสื่อ งานนายหน้า/ตัวแทน งานนวดไทย งานมัคคุเทศก์ งานเร่ขายสินค้า เป็นต้น
บัญชีที่ 2 งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานได้ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ หรือพันธกรณีที่ประเทศไทยมีความผูกพันภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย (MRAs) จำนวน 3 งาน ซึ่งต้องเป็นต่างด้าวของประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทยเท่านั้นจึงจะสามารถทำ 3 อาชีพนี้ ได้แก่ วิชาชีพบัญชี วิชาชีพวิศวกรรม วิชาชีพสถาปัตยกรรม
บัญชีที่ 3 งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานฝีมือหรือกึ่งฝีมือนั้นได้ก็แต่เฉพาะงานที่มีนายจ้าง จำนวน 8 งาน ได้แก่ งานกสิกรรม งานที่ทำที่นอน งานทำรองเท้า งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย งานก่อสร้างอื่น ๆ งานทำมีด งานทำหมวก งานปั้นดินเผา
บัญชีที่ 4 งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานนั้นได้ก็แต่เฉพาะงานที่มีนายจ้างและได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ จำนวน 2 งาน ได้แก่ งานกรรมกร และงานขายของหน้าร้าน โดยเป็นแรงงานที่ไทยมี MOU ด้วยเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันไทยได้ทำ MOU กับ 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
ทั้งนี้หลังจากประกาศกระทรวงมีผลใช้บังคับวันที่ 20 มิถุนายน 2563 กรมการจัดหางานจะบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด หากพบเห็นแรงงานต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน ขอให้แจ้งเบาะแสได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ศาลากลางหลังใหม่ ถนนราษฎร์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด โทรศัพท์ 0-3952-0218 และ 08-8928-2270 ในวันและเวลาราชการ หรือ ww.facebook/สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น