“จันทบุรี”เมืองแห่งความสุข สู่แชมป์ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ปี 2563

แชร์ข่าวนี้

                         “จันทบุรี”เป็นหนึ่งในจังหวัด TO BE NUMBER ONE ที่มีผลการดำเนินงานก้าวหน้า ทั้งด้านนวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จนสามารถผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่สำคัญคือการบูรณาการงานด้านการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดภายใต้โครงการ“ใครติดยายกมือขึ้น” ดำเนินงานภายใต้สโลแกนที่ว่า“จันทบุรีเมืองแห่งความสุข สุขทุกวันที่จันทบุรี ด้วย TO BE NUMBER ONE” จนสามารถผ่านเข้ารอบสู่การประกวดระดับประเทศ กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรจากการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออกประจำปี 2563

                         นพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า จังหวัดจันทบุรีเริ่มดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 17 ปี มีการดำเนินงานภายใต้สโลแกนที่ว่า“จันทบุรีเมืองแห่งความสุข สุขทุกวันที่จันทบุรี ด้วย TO BE NUMBER ONE”

                         ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE มากมาย อาทิ การแข่งขันTO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ปี 2562 ทีมบ้านประตงจูเนียร์ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค และได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ในขณะที่ทีมThe new dawn โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรี ได้รับรางวัลอันดับ 2 ระดับภาคได้ไปแข่งขันระดับประเทศ และในปี 2563 ทีม The new dawn ยังได้รับรางวัลอันดับ 3 ระดับภาคและได้ไปแข่งขันในระดับประเทศด้วย ด้านเยาวชนจ.จันทบุรีนางสาวสุชาดา สอนพันธ์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL(TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 9 และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายหญิง ในขณะที่นายณภรกชมน  สอนภาเมือง ผ่านการคัดเลือกระดับภาคเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศในการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 และที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งคือ จ.จันทบุรี ได้รับรางวัล กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรจากการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ปี 2563

     

                         “จันทบุรี”มีกิจกรรมเด่นๆที่ดำเนินงานภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE เช่น กิจกรรมบ้านหลังเล็ก TO BE NUMBER ONE (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี)เป็นบ้านที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ทั้งทีม Dancercise , TO BE NUMBER ONE IDOLS และชมรม TO BE NUMBER ONE หลังจากที่เด็กๆและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพความสามารถและทักษะในด้านต่างๆจากบ้านหลังเล็ก TO BE NUMBER ONE ทำให้ได้รับรางวัลทั้งระดับภาคและระดับประเทศ อีกทั้งยังเกิดกระแสกับเด็กและเยาวชนให้อยากเป็นเยาวชนเก่งและดีเพิ่มมากขึ้น

                         นอกจากนี้ยังมี “นวัตกรรม TO BE TO CARE” เรือนจำ จ.จันทบุรี เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ในขณะที่อยู่ในเรือนจำและเมื่อพ้นโทษ ด้วยกระบวนการ TO BE NUMBER ONE ทำให้ปัจจุบันตัวเลขการกระทำผิดซ้ำของอดีตผู้ต้องขังลดลงเหลือเพียง 6 % ในส่วนของผู้หญิงเหลือเพียง 1 %ทั้งนี้ตัวเลขการมีงานทำยังเพิ่มขึ้นสูงจากเดิม 10 % เป็น 30 % นับเป็นการพัฒนาที่เห็นผลได้จริงจากการมีส่วนร่วมของคนในสังคม สมาชิกได้รับการติดตาม และมีงานทำ ร้อยละ 66.97

                         “นวัตกรรม ร้อง เต้น ยกทีม”เป็นนวัตกรรมที่แกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จ.จันทบุรีร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจ.จันทบุรีจัดทำขึ้น เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กและเยาวชนมีความรู้สึกสนุกสนาน รู้สึกดี มีความสุข คลายเครียด ภูมิใจในตนเอง กล้าแสดงออกมากขึ้น ได้รับความรู้เรื่องการร้องเพลง การเล่นดนตรีประเภทต่างๆ และ“นวัตกรรม TO BE NUMBER ONE HOUSE” ที่ช่วยให้แกนนำเยาวชนทั้งในชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ได้รับการฝึกและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำทั้งด้านบริหารและบริการ

           

                         นพ.อภิรักษ์ กล่าวต่อไปว่า ช่วงสถานการณ์โควิด 19 ในนาม TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรีและเครือข่ายได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส TO BE NUMBER ONE ต้านภัย COVID -19 ได้แก่ แกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จ.จันทบุรีได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจ.จันทบุรีผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข , ชมรม TO BE NUMBER ONE เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิดกับชมรมผู้สูงอายุบ้านทับไทร รร.บ้านทุ่งม่วงและวัดทับไทร ทำเจลล้างมือป้องกันเชื้อ COVID – 19, แกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จ.จันทบุรีได้ร่วมกับคณะทำงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ.จันทบุรี เครือข่ายประชาคมงดเหล้า จ.จันทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจ.จันทบุรี ตำรวจภูธรปกครอง จ.จันทบุรีดำเนินการออกตรวจ เฝ้าระวังร้านค้าขายปลีก เรื่องห้ามจำหน่าย จ่าย แจก สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.จันทบุรี โดยออกตรวจ พื้นที่ จ.จันทบุรี จำนวน 22 ร้าน, แกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จ.จันทบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองป้องกันโควิด19  ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน , ชมรม TO BE NUMBER ONE เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ร่วมกับเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนจัดตั้ง “ตู้อิ่มสุข”หน้าเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ให้คนในชุมชนร่วมกันแลกและแบ่งปันของกินของใช้กันในภาวะวิกฤต ภายใต้สโลแกน “ชาวทูบีปันสุข ชุมชนปันใจ” สู้ภัยโควิด 19,แกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จ.จันทบุรี ร่วมกับ ล้งทุเรียนตงฟางหงนำถุงยังชีพ 100 ชุด มาแจกจ่ายให้กับชุมชนเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เป็นต้น


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *