กสร. เผยผลเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง-ลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี

แชร์ข่าวนี้

                        กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เผยผลการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ในคณะกรรมการไตรภาคี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ครบทั้ง 3 คณะตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะได้ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระไป


                         นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 กสร. ได้จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จำนวน 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการค่าจ้าง คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง โดยจัดให้มีการเลือกตั้งพร้อมกัน ทั่วประเทศ ทั้งนี้ มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง จำนวน 64 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิ 99 คน คิดเป็น ร้อยละ 64.70 และผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง จำนวน 174 คน จากผู้มีสิทธิลงคะแนนทั่วประเทศ 207 คน คิดเป็นร้อยละ 84.10 สำหรับผู้มีคะแนนสูงสุดอันดับ 1-5 จะได้รับการเลือกตั้ง โดยมีรายชื่อดังนี้
คณะกรรมการค่าจ้าง ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทน ฝ่ายนายจ้าง ได้แก่ 1. นางสาวศุภานัน ปลอดเหตุ 2. นายอรรถยุทธ ลียะวณิช 3. นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล 4. นางเนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย 5. นางสาววันเพ็ญ เจียรยืนยงพงศ์ ฝ่ายลูกจ้าง ได้แก่ 1. นายอ่อนสี โมฆรัตน์ 2. นายพิจิตร ดีสุ่ย 3. นายไพโรจน์ วิจิตร 4. นายสมชาย มูฮัมหมัด 5. นายวีรสุข แก้วบุญปัน
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทน ฝ่ายนายจ้าง ได้แก่ 1. นายนำชัย เผือนพิพัฒน์ 2. นางสาวนุจรี ยิ่งสิทธิสวัสดิ์ 3. นายสรวุฒิ เจียรธนะกานนท์ 4. นายปรัชญา หงสกุล 5. นางสาวตวงทรัพย์ วิวัฒรางกูล ฝ่ายลูกจ้าง ได้แก่ 1. นางสาวกัลยา ศรีดาวเรือง 2. นายชยรบ ใหญ่สูงเนิน 3. นางสาว สุภัสสรา ย่อยกลาง 4. นายอภิสิทธิ์ชัย ผลอุดม 5. นางสาวสกุลรัตน์ ยศเรืองศักดิ์
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทน ฝ่ายนายจ้าง ได้แก่ 1. นางสาว สุมณฑา ตันวงศ์วาล 2. นางสาวอุสา สุวรรณฉัตรชัย 3. นายชัยยันต์ เจริญโชคทวี 4. นายประสงค์ เลิศสถิตย์พงษ์ 5. นายศุภากร รัชพงศ์ ฝ่ายลูกจ้าง ได้แก่ 1. นายวรนนท์ สีระสา 2. นายชุมพล จตุพรชัยมงคล 3. นายสมโภชน์ อ้นชัยยะ 4. มานะ แสวงสุข 5. นางสาวสุภาพร ประจันนวล
อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการฯ ไตรภาคีทั้ง 3 คณะ ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่นี้จะทำหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระไป ซึ่งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *