“คุ้มครองสิทธิฯ” ขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน พร้อมผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) สู่ระดับโลก

แชร์ข่าวนี้

                         เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 กระทรวงการต่างประเทศ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พร้อมด้วย นายศุภณัฐ แก้วเล็ก นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุม Virtual Peer Review : OECD Investment Policy Review (IPR) ของประเทศไทย เพื่อนำเสนอและทบทวนรายงานนโยบายการลงทุน (IPR) ของประเทศไทยร่วมกับประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) โดยมี ผู้แทนจากประเทศต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกระบวนการทบทวนฯ เป็นจำนวนมาก อาทิ ญี่ปุ่น สเปน สวิสเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

                         สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและตอบคำถามเกี่ยวกับนโยบายด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การจัดทำมาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน การผนวกเรื่องการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบในระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การพัฒนากลไกจัดการเรื่องร้องทุกข์กรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ บทบาทของไทยในฐานะผู้นำในภูมิภาคเอเชียเพื่อเผยแพร่หลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ตลอดจน วิธีการขับเคลื่อนประเด็นการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19 Pandemic) เป็นต้น

                         นอกจากนี้ ประเทศต่างๆ ได้ให้ความสนใจและชื่นชมบทบาทนำของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในการขับเคลื่อนหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Business Conducts) และหลักการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business and Human Rights) อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) สำเร็จเป็นประเทศแรกในเอเชีย พร้อมทั้งยกย่องให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Leader of RBC) ในเอเชีย

ทั้งนี้ OECD และประเทศต่างๆ พร้อมที่จะประสานความร่วมมือร่วมกับประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *