รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2563

แชร์ข่าวนี้

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2563

 

                         วันนี้ (23 มิถุนายน 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี แพทย์หญิงพรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (กาตาร์ 3 ราย, อียิปต์ 2 ราย) มีผู้ป่วยกลับบ้านได้
1 ราย ยอดผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,023 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 95.79 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 75 ราย หรือร้อยละ 2.38 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,156 ราย

                         ในวันที่ 1 กรกฎาคม โรงเรียนเริ่มเปิดภาคเรียนแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ทุกโรงเรียนได้ดำเนินการป้องกันการแพร่เชื้อในสถานศึกษาตามแนวทางที่กรมอนามัยและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ได้แก่ การคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ เว้นระยะห่างในห้องเรียน เน้นจัดการเรียนการสอนเพื่อลดความแออัด ไม่เกิน 20-25 คนต่อห้อง เช่น การสลับชั้นเรียน อาทิ วันคู่ วันคี่ เป็นต้น มีการสลับกลุ่มแบ่งนักเรียน ลดการทำกิจกรรมกลุ่ม หากจำเป็นต้องทำกิจกรรมกลุ่มควรเป็นกลุ่มเล็ก เน้นการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ที่ใช้ร่วมกัน อาทิ สนามเด็กเล่น ลูกบิดประตู ห้องน้ำ สิ่งสำคัญคือผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตัวเองให้บุตรหลาน เช่น หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจลล้างมือ หลังเลิกเรียนควรรีบกลับบ้านอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที ที่สำคัญหากเด็กป่วย มีไข้ ไอ จาม ผู้ปกครองต้องให้เด็กหยุดเรียนรักษาตัวอยู่ที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น หากผู้ปกครองไม่มั่นใจในมาตรการของโรงเรียนสามารถเข้าไปให้ข้อมูลได้ในแพลตฟอร์ม THAISTOPCOVID กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการจะเข้าไปช่วยดูมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของเด็ก

 ****************************** 23 มิถุนายน 2563


แชร์ข่าวนี้