รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563

แชร์ข่าวนี้

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563

 

                         สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศฟิลิปปินส์และเข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 3 ราย ยอดผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,026 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 95.85 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 73 ราย หรือร้อยละ 2.31 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,157 ราย

                         สถานการณ์การติดเชื้อของประเทศไทยขณะนี้ยังคงเป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ส่วนการติดเชื้อภายในประเทศถึงวันนี้นับเป็นเวลา 1 เดือน แล้วที่ไม่พบรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ รัฐบาลขอความร่วมมือให้ประชาชนและทุกภาคส่วนยังคงเข้มมาตรการต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 4  และคณะรัฐมนตรีมีมติให้หยุดชดเชยในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในช่วงวันที่ 4-7 กรกฎาคม นี้ ทำให้มีประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยว ทำบุญในช่วงวันหยุดยาว บางสถานที่อาจเกิดความแออัด มีการรวมตัวของคนจำนวนมากซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่และสัมผัสเชื้อได้ กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือประชาชนอย่าประมาท ให้ป้องกันตัวเอง ทุกครั้งที่ออกจากบ้านให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า  เลี่ยงการเข้าไปอยู่ในที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก พกแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ ที่สำคัญคือ เมื่อป่วยต้องอยู่บ้านพักรักษาตัวไม่ไปในสถานที่ต่างๆ

                         ส่วนวัด หรือ ศาสนสถานควรปฏิบัติตามมาตรการของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น การจัดระเบียบพื้นที่ให้ลดความแออัดเมื่อเข้าไปในพระอุโบสถ จัดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้ที่เข้ามาในวัด หากอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียสไม่อนุญาตให้ร่วมทำกิจกรรม ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า จัดจุดให้บริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ รักษาความสะอาดภายในวัด จัดระบบระบายอากาศให้ถ่ายเทได้ดี ลงทะเบียนเข้า-ออก วัดทุกครั้ง และกระชับพิธีการในการประกอบพิธีกรรมให้สั้นลง เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19

 

 

****************************** 24 มิถุนายน 2563

 


แชร์ข่าวนี้