เสมา 3 เยือนเมืองลับแล และเมืองแพร่สั่งพื้นที่พร้อมรับการเปิดให้บริการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19

แชร์ข่าวนี้

                         เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน และนายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมี นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายนรา เหล่าวิชยา ศึกษาธิการ 17 นางบุญยืน เจริญลาภ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้แทนโรงเรียนเอกชน และข้าราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ให้การต้อนรับ

                         ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวถึงการจัดความพร้อมในการให้บริการของห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี ว่า ” ขอชื่นชมความพร้อมในการจัดทำ Digital Libraly ของที่นี่ ที่มีการพื้นที่ภายในห้องสมุดมีมุมต่าง ๆ ไว้สำหรับบริการผู้ใช้บริการในทุกช่วงวัย ได้อย่างเป็นสัดส่วน ซึ่งจากการสังเกต พบว่าผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่น และผู้สูงอายุ โดย สำนักงาน กศน. จังหวัด ได้จัดทำโครงการ “Book Delivery “ สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการที่เดินทางมาไม่สะดวก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เพียงโทรมาสั่งยืมหนังสือและจะมีเจ้าหน้าไปรับส่งหนังสือให้ถึงบ้าน ตนขอชื่นชมแนวความคิดเชิงรุกของคน กศน. ที่สามารถทลายทุกข้อจำกัดและดึงความสนใจของประชาชนในทุกช่วงวัยให้หันมาอ่านหนังสือกันมากขึ้น ดังลายพระหัตถ์พระราชทานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ประทับไว้หน้าห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชทุกแห่งว่า”ร่วมกันทำให้ชาวโลกอ่านออกเขียนได้ และขอเป็นกำลังใจให้พัฒนาและส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนยิ่งขึ้นต่อไป”

                         จากนั้น ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ เดินทางไปยัง สำนักงาน กศน. จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเยี่ยมชม และมอบนโยบายการทำงานแก่ข้าราชการ บุคลากร กศน. และผู้แทนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ ในการประสานการทำงานร่วมกัน โดยได้กล่าวชื่นชมการทำงานของ กศน. และ สช. ที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในภาวะปกติและและการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งหลักสูตรพื้นฐานและอาชีพของ กศน.และการเรียนออนไลน์ทางด้านภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนยานากาว่า รวมถึงการเรียนดนตรีจากโรงเรียนซิมโฟนี่ ในสังกัด สช. ซึ่งสามารถเรียนฟรีได้ 1 ปี พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ของ กศน. และ สช.โดย พร้อมชื่นชม โครงการนักขายมือทองของชุมชน ที่ได้นำนโยบาย กศน. WOW ทั้ง 6G มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และชมผลิตภัณฑ์ OOCC ภายใต้แบรนด์ ONIE ของ กศน.

                         ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้สถานศึกษาทุกแห่งที่อยู่ในกำกับดูแลเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือไว้ พร้อมให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนไว้อย่างเพียงพอ โดย กศน. ทุกจังหวัดไดจัดทำไว้หน้ากากอนามัยแบบผ้าเตรียมไว้รองรับการเปิดเทอมที่จะถึงนี้แล้วเช่นกัน ส่วนเรื่องการส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้ของประชาชนในทุกช่วงวัยของประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์นั้น ได้มอบให้ กศน.จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาชีพผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา รวมทั้งโครงการ “Book deliery “ ที่ทำลายทุกข้อจำกัดในการเรียนรู้ สามารถตอบโจทย์การจัดการศึกษาได้อย่างครอบคลุม

และช่วงเย็นของเดียวกันนี้ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ ได้เดินทางต่อไปยังห้องสมุดประชาชน อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เพื่อตรวจเยี่ยมการทำงานพร้อมมอบนโยบายการทำงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรห้องสมุดประชาชนแห่งนี้ด้วย

                         สำหรับห้องสมุดประชาชน อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เป็นห้องสมุดขนาดเล็ก ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ซึ่งมีความพร้อมในการจัดการศึกษาออนไลน์ และได้รับสื่อและคำแนะนำการใช้สื่อดิจิทัลจาก TK Park และ อัมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็น Good Partnership ของ กศน. มาบรรจุไว้และพร้อมให้บริการประชาชนแล้ว นอกจากนี้ยังมีมุมเด็กและมุมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จังหวัดแพร่ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ได้กล่าวชื่นชมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแนะนำให้จัดทำหนังสือแนะนำการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้เป็น E-Book เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาค้นคว้า โดยเฉพาะเกี่ยวกับบ้านโบราณอายุเป็นร้อยปี ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้และมีหลายแห่งในจังหวัดแพร่ พร้อมกันนี้ได้ร่วมบริจาคสิ่งของใส่ตู้ปันสุข ที่ตั้งอยู่หน้า กศน. จังหวัดแพร่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *