Dow เดินหน้าเป้าทำงานใหม่เพื่อความยั่งยืน จับมือ ทช. และ IUCN ผุด Dow &Thailand Mangrove Alliance สู้โลกร้อน ลดขยะพลาสติก

แชร์ข่าวนี้

                         กลุ่ม บริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เร่งเครื่องเดินหน้าเป้าการทำงานใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวทั่วโลกเมื่อเร็วๆนี้ มุ่งสู่การเป็นบริษัทด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (MaterialsScience) หรือ วัสดุศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากที่สุดในโลกโดยเน้นลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(ClimateChange) และขยะพลาสติกเตรียมเปิดโครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance หรือ “ดาว-เครือข่ายชายฝั่งรักษ์พิทักษ์ป่าชายเลน เพื่อความยั่งยืน” ขับเคลื่อนโรดแมปยกระดับการอนุรักษ์ป่าชายเลนอ่าวไทย-อันดามันอย่างมีส่วนร่วมโดยร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) เตรียมเปิดตัวป่าชายเลนปากน้ำประแสจังหวัดระยอง เป็นพื้นที่นำร่องในปีนี้ ก่อนขยายไปยังป่าชายเลนที่สำคัญในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ

                         นายฉัตรชัยเลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “เพื่อมุ่งหน้าสู่วิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทด้านแมททีเรียลไซแอนซ์ที่ยั่งยืนที่สุดในโลก ในปีนี้เราได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มเติมในการทำงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกโดยประกาศว่าDow จะบรรลุเป้าก๊าซเรือนกระจกสุทธิเท่ากับศูนย์(Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 ซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์และโครงการต่างๆ ของ Dow รวมกันจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากDow และยังมีเป้าด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเรามุ่งมั่นที่จะทำให้พลาสติกจำนวน1 ล้านตันทั่วโลกถูกเก็บกลับเพื่อนำมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลภายในปี 2573 รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Dow ที่นำไปผลิตเป็นแพคเกจจิ้งจะต้องสามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้ภายในปี2578

                         เพื่อเดินหน้าผลักดันให้เป็นไปตามเป้าหมายของDow ทั่วโลกอย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จึงได้ต่อยอดโครงการด้านป่าชายเลนและขยะพลาสติกที่ดำเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่“Dow& Thailand Mangrove Alliance” ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN)เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างครบวงจรและมีส่วนร่วมซึ่งป่าชายเลนได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการลดคาร์บอนซึ่งก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้มากกว่าป่าไม้ชนิดอื่นๆโดยจะมีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนมีชีวิตในป่าชายเลนและเป็นต้นแบบการจัดการขยะในพื้นที่รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านการคัดแยกขยะเพื่อลดขยะทะเล ยิ่งไปกว่านั้นเราจะมุ่งเน้นการสร้างกลไกทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์จากคาร์บอนเครดิตเป็นครั้งแรกในประเทศไทยพร้อมให้ชุมชนและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมโดยจะมีพิธีเปิดตัวโครงการเร็วๆ นี้”

                         โครงการฯ ดังกล่าวกำหนดแผนงาน (Roadmap) ระยะ 5 ปีนับตั้งแต่พ.ศ. 2563-2567โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่จะอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลนส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Climate Change) การสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากกิจกรรมการอนุรักษ์รวมทั้งช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกที่หลุดรอดลงสู่ทะเลโดยทุกองค์กรจะวางระบบและสร้างเครือข่ายในการฟื้นฟูและดูแลป่าชายเลนให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ และสังคมอย่างสมดุล

                         ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและขยะพลาสติกถือเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมโดย Dowในฐานะหนึ่งในบริษัทด้านแมททีเรียลไซแอนซ์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก และมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีส่วนสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาโลกร้อนและช่วยลดขยะพลาสติกที่จะเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยในประเทศไทย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยได้ร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินโครงการด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างต่อเนื่องมามากกว่า11 ปี และ โครงการด้านการจัดการขยะพลาสติกมากกว่า 17 ปี


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น