กรมพัฒน์ฯ ย้ำ! อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ของนิติบุคคลจำเป็นมากสำหรับการทำธุรกรรม ทางออนไลน์ นักธุรกิจรุ่นใหม่ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญ

แชร์ข่าวนี้

                         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกคำชี้แจงให้นิติบุคคลทุกรายทั้งที่ประกอบกิจการอยู่แล้ว หรือที่กำลังจะยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ หรือขอแก้ไขที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสาขา ต้องแจ้งข้อมูลอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และเว็บไซต์ของนิติบุคคลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เนื่องจากเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่ต้องใช้ติดต่อสื่อสารกับนิติบุคคลโดยตรงเพื่อประโยชน์ในการเข้าใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ เป็นการเชื่อมโยงงานบริการกับหน่วยงานภาครัฐ (Biz Portal) อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงคู่ค้าให้สามารถติดต่อเจรจาธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจขยายการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแบบไม่สะดุดหรือหยุดอยู่กับที่

                         นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาคธุรกิจได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการธุรกิจให้คล่องตัวมากขึ้น เช่น การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านออนไลน์ การใช้แอพพลิเคชั่นในการช่วยทำบัญชี การบริการด้านโลจิสติกส์ การค้นหาข้อมูลคู่ค้าฯ ซึ่งในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้พัฒนาบริการเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้าและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ โดยเปิดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบ e-Registration การนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing การให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านระบบ e-Service เป็นต้น โดยธุรกรรมเหล่านี้จำเป็นต้องใช้อีเมลในการรับรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) จึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบต่างๆ ของกรมฯ ได้ และรหัสที่ได้รับผ่านทางอีเมลยังสามารถนำไปใช้กับระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) อาทิ การขออนุญาตก่อสร้าง การติดตั้งระบบไฟฟ้า/ประปา และการขึ้นทะเบียนนายจ้างได้อีกด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และเว็บไซต์ของนิติบุคคลจึงเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญมากต้องแจ้งให้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ปิดบัง

                         “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมานี้สร้างความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตและกระทบต่อธุรกิจไปทั่วโลก เพื่อความปลอดภัยต้องใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างกัน ลดหรืองดเดินทางให้น้อยลง หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนนำนโยบาย Work from Home มาใช้ เปลี่ยนเป็นสื่อสารและทำงานผ่านออนไลน์แทน ภาคธุรกิจหันมาทำธุรกรรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ดังนั้นการแจ้งข้อมูลอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และเว็บไซต์ที่ถูกต้องครบถ้วนของนิติบุคคล จะทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจมีความสะดวกและง่ายขึ้นแม้สถานการณ์การค้าจะเป็นไปในทิศทางใดแต่ธุรกิจจะไม่มีวันสะดุดหรือหยุดนิ่งแน่นอน”

                         อธิบดี กำชับเพิ่มเติมว่า “นิติบุคคลที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลกับกรมฯ หรือแจ้งแล้วแต่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้จัดทำหนังสือชี้แจงการขอแก้ไขข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือเว็บไซต์ของนิติบุคคล ยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ หรือ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 ในกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือชี้แจงได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หัวข้อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/หนังสือแก้ไขรายการทางทะเบียน ส่วนนิติบุคคลที่กำลังจะขอ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสาขาอยู่แล้วก็สามารถแจ้งแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือเว็บไซต์ไปในคราวเดียวกันเลยก็ได้”


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *