รัฐบาล มอบเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และสาธารณสุข 2.98 ล้านบาท

แชร์ข่าวนี้

                         กระทรวงสาธารณสุข รับมอบเงินจากรัฐบาล ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และสาธารณสุข ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคโควิด 19 จำนวน 88 ราย รวม 2.98 ล้านบาท

                         วันนี้ (29 มิถุนายน 2563) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กทม. นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับมอบเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จำนวน 88 ราย รวม 2.98 ล้านบาท จากเงินบริจาค บัญชี “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมในพิธี

                         นายแพทย์สุขุมกล่าวว่า ในวันนี้ ได้เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคจากรัฐบาล เพื่อนำไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ และเสียชีวิต ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) จำนวน 16 ราย รายละ 30,000 บาท รวม 480,000 บาท สังกัดโรงพยาบาลเอกชน จำนวน 57 ราย  รายละ 30,000 บาท รวม 1,710,000 บาท รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รวม 15 ราย เป็นเงิน 790,000 บาท โดยมีผู้แทนและทายาท อสม.ผู้เสียชีวิตมารับมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 4 ครอบครัว ได้แก่ นางวิไลวรรณ ไชยเทพ อสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นางน้อย ปากหวาน อสม.รพ.สต.หนองมะค่า อ.ลำปรายมาศ จ.บุรีรัมย์ นายบุญส่ง มะนาวหวาน อสม.รพ.สต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี และนางลอย เศรษฐสูงเนิน อสม.รพ.สต.หนองเตาอิฐ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

                         “ขอขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และอสม.ที่ได้รับผลกระทบจากการทุ่มเทปฏิบัติงานด้วยความเสียสละแม้จะทราบดีว่ามีความเสี่ยงสูงตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา จนทำให้ไม่พบผู้ป่วยภายในประเทศกว่า 1 เดือน จนได้รับความชื่นชมจากนานาประเทศว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านสาธารณสุข”  นายแพทย์สุขุมกล่าว

                         ด้านนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดตั้งกองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต เพื่อดูแลอสม.ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน โดยขออนุญาตใช้ชื่อกองทุนจากทายาทท่าน ซึ่งเป็นผู้มีคุณูปการกับงานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทย เบื้องต้นได้รับบริจาคเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ทายาทของดร.นพ.อมร นนทสุต และแหล่งอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุน นอกจากนี้ ยังมีกองทุนช่วยเหลือเยียวยา อสม. เพิ่มเติม เช่น กองทุนช่วยเหลือเยียวยา อสม.ที่ติดเชื้อโควิด 19 จากคุณคีรี กาญจนพาสน์ , เงินช่วยเหลือเยียวยาจาก สปสช., เงินสงเคราะห์จาก ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย, มูลนิธิ อสม.แห่งประเทศไทย โดยให้ อสม.ที่ได้รับผลกระทบหรือทายาท แจ้งขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้น ณ สถานบริการที่รับค่าป่วยการ ซึ่งจะแจ้งต่อมายังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

  


แชร์ข่าวนี้